te angaja să vesteşti Evanghelia în lumea ce se schimbă…  Singuri este greu, împreună este posibil, şi tocmai aceasta este susţinerea pe care o poate da Acțiunea Catolică.

Sfântul Ioan Paul al IIlea

ASTRU Cluj a fost înfiinţată în 1929 la Cluj-Napoca de către Prof. dr. Alexandru Borza. În perioada interbelică ASTRU a format tineri pentru viaţă – din punct de vedere spiritual, cultural şi social, fiind cea mai importantă Asociaţie de tineret a Bisericii Greco-Catolice în acea vreme.

În contextual anului 1948 s-a decis dizolvarea asociației. ASTRU Cluj şi-a reluat activitatea şi a funcţionat în perioada 1990 – 2002 ca şi grup de iniţiativă. S-au organizat diferite activităţi precum: conferinţe, activitaţi caritative, serate catolice, spectacole, exerciţii spirituale, zile de reculegere, excursii.

În decembrie 2002, ASTRU Cluj a dobândit şi personalitatea juridică. În prezent, ASTRU Cluj propune tinerilor proiecte, programe şi activităţi în care îşi pot valorifica talentele, în care pot să aprofundeze şi să mărturisească credinţa în Isus Cristos, în care se pun în slujba aproapelui şi al binelui comun, în care pot da valoare, culoare, ritm, frumuseţe, bucurie şi sens vieţii.

ASTRU Cluj doreşte să ofere fiecărei persoane, care participă la viaţa asociaţiei, un drum de formare care să contribuie la creşterea umană şi sprituală, cu o  atenţie pentru diferitele etape de vârsta, atât la nivel personal, cât şi de grup. În mod concret, în cadrul celor 15 grupuri parohiale de tineri şi copii și cele 4 grupuri specializate, membrii Asociaţiei experimentează apartenenţa la Acțiunea Catolică, relaţionează cu ceilalţi şi sunt încurajați să își trăiască în mod autentic viața prin credință și fapte.

Misiunea ASTRU:

să promoveze apostolatul laic al Bisericii Catolice în rândul tinerilor şi copiilor din Eparhia de Cluj-Gherla

Valorile ASTRU:

 • Biserica – Suntem expresia apostolatului laic pe care îl promovăm în rândul tinerilor.
 • Tinereţea – Propunem tinerilor să acţioneze ca persoane creştine în societate.
 • Formarea – Promovăm educaţia integrală a tinerilor şi susţinem participarea la viaţa Bisericii şi a societăţii.

Activităţile ASTRU din Eparhia de Cluj-Gherla sunt structurate pe mai multe laturi:

 • Latura liturgică: zile de reculegere, lectio divina, pelerinaje;
 • Latura ecumenică: seri de rugăciune Taize, întâlniri ecumenice;
 • Latura formativă: campusuri, cursuri, conferinţe, revista Identitate, întâlniri în cadrul Departamentului pentru tineret, participări la întâlniri şi cursuri de formare naţionale şi internaţionale; organizarea Zilei Mondiale a Tineretului, Săptămânii Tânărului Greco-Catolic, Întâlnirii eparhiale a copiilor şi tinerilor;
 • Latura caritativă: ajutorarea copiilor străzi , vizite la bătrâni;
 • Latura cultural-recreativă: excursii, vizionarea de filme educative, serate dansante, seri culturale.

ASTRU Cluj:

Este membru fondator al Federaţiei Acţiunea Catolică din România care face parte din Forumul Internaţional al Acţiunii Catolice.

Este membru colaborator al Mişcării Intenaţionale a Studenţilor Catolici – Jeci-Miec.

Ani asociativi

 • 2005-2006
 • 2006-2007
 • 2007-2008
 • 2008-2009
 • 2009-2010
 • 2010-2011 – Dă valoarea timpului tău, înrădăcinează-ți viața în credință!
 • 2011-2012 – Dă culoare vieții tale, bucură-te mereu în Domnul!
 • 2012-2013 – Dă ritm tinereții tale, fii apostol în lume trimis!
 • 2013-2014 – Tu pentru ce trăiești?
 • 2014-2015 – În Tine este fericirea!
 • 2015-2016 – Încotro alergi?
 • 2016-2017 – Iată Calea!
 • 2017-2018 – Ascultă chemarea din inima ta!
 • 2018-2019 – Bucuria de a evangheliza în orice ocazie
 • 2019-2020 – Fii curajos! Descoperă-ți dumul!