DIN TOATĂ INIMA

Cele zece porunci sau Decalogul, date de Dumnezeu lui Moise pe muntele Sinai, pot fi rezumate într-o singură poruncă, porunca iubirii: „Să-l iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din toată...

Să fim aștri!

„Să fim aștri” este o carte de colorat destinată copiii din grupurile ASTRU Junior, în care ei găsesc, după cum ne spune și cuvântul introductiv „tezaurul cel mai prețios pe care asociația noastră l-a...

VADEMECUM

Publicația VADEMECUM este o colecție de documente ale Asociației, care să îl ajute pe tânărul astrist să găsească răspuns întrebărilor sale cu privire la conținutul următoarelor: Statutul, Regulamentul de ordine internă, Rânduiala adeziunii, Informații...