CONVOCATOR al Adunării Generale Ordinare a Membrilor ASTRU Cluj

Președintele Asociației Tineretului Român Unit – ASTRU Cluj cu sediul în mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj, str. Moților, nr. 26 înregistrată cu CUI 15120234, după consultarea Consiliului de Conducere al Asociației, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Membrilor în data de 17 noiembrie 2018, ora 16.00, la imobilul situat în Cluj-Napoca, jud. Cluj, str. Tudor Arghezi, nr. … Continue reading CONVOCATOR al Adunării Generale Ordinare a Membrilor ASTRU Cluj