Președintele Asociației Tineretului Român Unit – ASTRU Cluj cu sediul în mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj, str. Moților, nr. 26 înregistrată cu CUI 15120234, după consultarea Consiliului de Conducere al Asociației, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Membrilor în data de 17 noiembrie 2018, ora 16.00, la imobilul situat în Cluj-Napoca, jud. Cluj, str. Tudor Arghezi, nr. 2.

În cazul neîmplinirii condițiilor legale de validare stabilite de Statut, Adunarea Generală Ordinară a Membrilor va fi reprogramată pentru ora 18.00, în aceeași zi, același loc și cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi propusă spre aprobare va fi următoarea:

  1. Raport de activitate pe anul asociativ 2017-2018;
  2. Aprobarea bilanțului financiar-contabil pentru anul 2017;
  3. Aprobarea bugetului pentru anul 2019;
  4. Alegeri pentru Consiliul de Conducere al Asociației;
  5. Primire de noi membri
  6. Diverse.

Membrii pot participa personal sau prin reprezentanții lor legali, conform legilor în vigoare și a statutului Asociației.

Prezentul convocator a fost emis în două exemplare originale, astăzi, 27 septembrie 2018, la Cluj-Napoca, de către Președintele Asociației cu consultarea Consiliului de Conducere și afișat public.


Mihai Iosif MORUȚAN,
Președinte ASTRU Cluj

Adresa ta de e-mail nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*