Politica Asociației Tineretului Român Unit – ASTRU Cluj de protecție a copilului

Protecţia copiilor este responsabilitatea tuturor. Fiecare copil are dreptul să-şi dezvolte întregul potenţial, are dreptul la o educaţie de calitate şi la o viață lipsită de discriminare. Considerăm că avem o datorie fundamentală de a proteja toţi copiii implicaţi în activitatea noastră, faţă de abuzurile de orice fel. Realizăm acest lucru prin alinierea la legislaţia în domeniu din România, cât şi prin aderarea la Convenţia Naţiunilor Unite cu privire la Protecţia Copilului (UNCRC) – 1989, care reprezintă cadrul legal internaţional în ceea ce priveşte drepturile copiilor, iar interesul superior al copilului se află pe primul plan.

Suntem o asociație de tineret în care copiii, adolescenții și tinerii experimentează comunitatea. Ne preocupă și ne angajăm la asigurarea bunăstării copiilor și a tinerilor. Prevenirea tuturor formelor de punere în pericol a bunăstării copilului este, prin urmare, un obiectiv important pentru noi.

ASTRU Cluj consideră că toţi copiii sunt importanţi şi că fiecare copil contează peste tot în lume. Copiii reprezintă o prioritate deoarece sunt înzestraţi cu o capacitate nativă şi o dorinţă unică de a schimba informaţii şi idei ce pot fundamenta relaţii şi pot conduce către o schimbare durabilă pentru viitorul lumii.

Politica impune ca: 

 • ASTRU Cluj să recruteze numai persoane potrivite pentru a lucra cu copiii și să aplice practici stricte de recrutare, pentru a putea oferi cele mai sigure condiții pentru copii. 
 • toți cei asociați, într-un fel sau altul, cu organizația, să ia la cunoștință de obligațiile lor și să răspundă în mod adecvat la eventuale probleme legate de abuzuri și/sau exploatarea sexuală a copiilor. 
 • persoanele care reprezintă organizația să adopte o conduită corespunzătoare față de copii și să nu comită niciodată abuzuri, profitând de încrederea pe care le-o conferă asocierea cu ASTRU Cluj. 
 • reprezentanții organizației să asigure în mod activ un mediu sigur pentru copiii care intră în contact cu organizația. 
 • toate activitățile și programele, să fie evaluate cu privire la riscurile pentru copii, iar acestea să fie reduse sau eliminate prin toate mijloacele posibile. 

Definiții și termeni

Copilul este definit, din punct de vedere legal, ca fiind persoana care nu a atins vârsta de 18 ani. 

Comportamentele care le pot face rău copiilor nu sunt tolerate. Ne asigurăm că toate persoanele care au legătură cu organizația cunosc practicile de răspuns și răspund adecvat în cazul unui abuz asupra copiilor sau a unei situații de exploatare sexuală a copiilor. Ne asigurăm că toate persoanele care reprezintă organizația noastră se comportă în mod adecvat cu copiii, atât în exercitarea activității profesionale, cât și în afara acesteia și nu abuzează niciodată de încrederea conferită de apartenența la ASTRU Cluj. Politica privind protecția copiilor reprezintă încercarea noastră de a ne asigura că facem tot ce ne stă în putință pentru siguranța și bunăstarea copiilor cu care lucrăm. 

Prin abuz asupra copilului se înțelege orice acțiune voluntară a unei persoane care se află într-o relație de răspundere, încredere sau de autoritate față de acesta, prin care sunt periclitate viața, dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală sau socială, integritatea corporală, sănătatea fizică sau psihică a copilului, și se clasifică drept abuz fizic, emoțional, psihologic, sexual și economic.

Principalele categorii de abuz sunt definite de Organizația Mondială a Sănătății (OMS): abuz fizic, abuz emoțional, neglijare și tratament neglijent, abuz sexual și exploatare:  

Abuzul fizic presupune utilizarea forței fizice violente pentru a provoca o vătămare sau o suferință fizică reală sau probabilă. Vătămarea corporală implică lovirea, bătaia, bruscarea, aruncarea, otrăvirea, arderea sau opărirea, înecarea sau sufocarea. Poate de asemenea însemna abuz fizic asupra unui copil, inventarea unor simptome sau inducerea intenţionată a stării de rău acestuia. Aceste incidente pot fi singulare sau se pot repeta.  

Abuzul emoțional sau psihologic reprezintă tratarea nepotrivită a unui copil, din punct de vedere emoţional, care afectează negativ percepţia de sine şi dezvoltarea acestuia. Poate implica inducerea sentimentului copilului că este lipsit de valoare, că nu este iubit şi că este nepotrivit sau că este acolo pentru a îndeplini nevoile unei alte persoane, sau impunerea unor aşteptări neadecvate. Punerea în act include restricţionarea libertăţii de mişcare, ameninţarea, sperierea, discriminarea, promovarea ideii de „ţap ispăşitor”, folosirea de apelative jignitoare, critică constantă, înjosire, umilire constantă, închidere în singurătate și izolare.  

Neglijarea și comportamentul neglijent reprezintă intenţia sau omisiunea din partea îngrijitorilor în a susţine dezvoltarea copiilor din perspectivă: educaţională, emoţională, a dezvoltării, hranei, adăpostului şi condiţiilor decente de trai, în contextul resurselor disponibile familiei sau celor care au grijă de copii și care conduce sau care are o probabilitate crescută de a cauza vătămarea sănătăţii fizice, mentale, spirituale, morale şi de dezvoltare socială a copilului. Aceasta include eşecul de a superviza în mod corect şi de a proteja copiii de aceste incidente cât de mult posibil.

Abuzul sexual include toate formele de violență sexuală, inclusiv incest, căsătorie forțată și la o vârstă mică, viol, pornografie infantilă și sclavie sexuală. Abuzul sexual împotriva copiilor poate include și atingeri indecente sau expunere indecentă, folosirea de limbaj sexual explicit în fața unui copil și expunerea copiilor la materiale pornografice.

Această politică se aplică următoarelor persoane: 

Membrilor ASTRU Cluj, voluntarilor, membrilor consiliului de conducere, personalului angajat și reprezentanților partenerilor și altor persoane, grupuri sau organizații care au o relație formală/contractuală cu ASTRU Cluj și care implică contact cu copiii; donatorilor, jurnaliștilor, persoanelor publice și altor persoane care vizitează programele sau birourile ASTRU Cluj, pentru a intra în contact cu copiii. Aceștia trebuie informați de faptul că această Politică li se aplică în momentul în care vizitează programele sau birourile ASTRU Cluj.
Toți cei de mai sus trebuie să respecte aceste norme atât în viața profesională, cât și cea personală. Nerespectarea politicii poate conduce la acțiuni disciplinare, inclusiv concedierea. Pentru parteneri/contractanți, încălcarea poate conduce până la, inclusiv, încetarea acordurilor contractuale și/sau de parteneriat. Acolo unde este cazul, se va face referire la cadrele legale corespunzătoare și alte cadre conform legislației naționale. 

PRINCIPII 

Politica de protecție a copiilor respectă următoarele principii: 

Responsabilitate personală. Toți reprezentanții ASTRU Cluj (angajați, voluntari, membri sau colaboratori) trebuie să aibă un comportament ireproșabil față de copii, atât în mediul privat, cât și în viața profesională. Aceștia au responsabilitatea de a înțelege și de a promova politica ASTRU Cluj. Trebuie să facă tot ce pot pentru a preveni, raporta și răspunde în mod corespunzător la orice îngrijorări cu privire la politica ASTRU Cluj sau potențiale încălcări ale acesteia. 

Universalitate. Politica include cerințe obligatorii care se aplică tuturor în toate aspectele legate de activitatea ASTRU Cluj, indiferent de modul în care și unde lucrează.

Deschidere. Scopul nostru este de a asigura un mediu corespunzător respectării politicii privind protecția copiilor, în care să poată fi ridicate și discutate orice probleme sau preocupări legate de aplicarea principiilor sale. 

Transparență și responsabilitate. Acest lucru este esențial pentru a se asigura că practicile ilegale vor fi sesizate autorităților, iar comportamentul potențial abuziv va fi stopat sau prevenit. 

Responsabilitate față de copii și comunitățile acestora. Prin consolidarea sistemelor interne, a standardelor și a practicilor noastre, vom fi mai responsabili față de persoanele cu care lucrăm – beneficiari și participanți la activitățile și proiectele ASTRU Cluj. 

Participarea copiilor și nediscriminarea. Copiii trebuie să fie informați pentru a-și înțelege drepturile și a conștientiza ce este acceptabil și ce este inacceptabil și ce pot face dacă apar probleme sau suspiciuni de abuz la adresa lor. 

Interesul superior al copiilor implicați. Interesul superior al copilului este prioritatea noastră și ne străduim să-i asigurăm siguranța fizică, emoțională și socială de care are nevoie.

Confidențialitate. Toate preocupările/raportările/investigațiile privind protecția copilului vor fi tratate cu maximă responsabilitate și cu respectarea legii. De asemenea, comunicarea va fi confidențială și sigură. 

Promptitudine. Având în vedere potențialul de amplificare sau repetare a abuzului, răspunsurile în timp util sunt esențiale, iar procedurile vor stabili termenele limită obligatorii de raportare și de răspuns la sesizări. 

Conformitate. Politica ASTRU Cluj privind protecția copiilor va fi pusă în aplicare în conformitate cu Convenția ONU cu privire la drepturile copilului, respectiv Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului. 

Uniformitate. Această politică se aplică atât în timpul, cât și în afara orelor de lucru sau voluntariat. 

Parteneriat. Vom colabora cu partenerii noștri pentru promovarea politicii privind protecția copiilor și respectarea drepturilor acestora în rândul autorităților, organizațiilor și comunităților.

Protecție sporită pentru copiii cu nevoi speciale și dizabilități. Copiii cu diferite abilități sau dizabilități sunt expuși unui risc sporit de abuz. În cazul în care copii cu nevoi speciale beneficiază de programele noastre, vom lua toate măsurile necesare pentru a asigura includerea lor echitabilă în activități și siguranța lor. 

CODUL DE CONDUITĂ

Asociația Tineretului Român Unit – ASTRU Cluj este o asociație bazată pe voluntariat, care are misiunea de a contribui la formarea integrală a tinerilor și copiilor în Eparhia de Cluj-Gherla, în conformitate cu învățătura Bisericii Catolice și în spiritul Acțiunii Catolice, funcționând după următoarele valori și principii fundamentale, pe care le propune/solicită fiecărui membru și/sau voluntar care acționează în cadrul acesteia:

Tinerețe – Prețuim trăirea autentică a tinereții, încurajând originalitatea și prieteniile sănătoase.

Biserică – suntem expresia apostolatului laic pe care îl promovăm în rândul tinerilor și copiilor. 

Formare – promovăm educația integrală a tinerilor și copiilor și susținem participarea la viața Bisericii și a societății.

Devotament – încurajăm un angajament sincer și consecvent față de misiunea asociației.

Integritate – propunem tinerilor și copiilor să acționeze ca persoane creștine în societate.

Activitatea ASTRU Cluj se bazează pe valori și principii profunde. Este esențial ca angajamentul nostru față de drepturile copiilor și principiile morale să fie susținute de toți cei care intră în contact cu organizația, inclusiv prin propriul comportament, atât în viața personală, cât și în cea profesională. 

Codul de conduită include o serie de îndrumări cu privire la așteptările pe care organizația le are de la fiecare angajat, voluntar, membru sau colaborator, respectiv de comportamente considerate inacceptabile: 

Respectul față de ceilalți 

Toţi angajaţii, voluntarii, membrii şi colaboratorii ASTRU Cluj vor arăta respect față de semeni, fără discriminare pe criterii de etnie, sex, dizabilitate etc. Vor acționa corect și cu tact în orice împrejurare, respectând demnitatea umană. 

Drept urmare: 

 • Nu vor lovi sau abuza fizic copiii; 
 • Nu vor avea relaţii sexuale cu o persoană sub vârsta de 18 ani. Aprecierea eronată a vârstei este inacceptabilă; 
 • Nu vor avea cu niciun copil relaţii care ar putea fi considerate exploatatoare sau abuzive;
 • Nu vor acţiona într-o manieră abuzivă sau care ar putea expune copiii riscului unui abuz;
 • Nu vor acţiona într-o manieră care să umilească, ruşineze, care să-i facă pe copii să se simtă inferiori sau care să producă orice formă de abuz emoţional; 

Protejarea copiilor 

Toţi angajaţii, voluntarii, membrii şi colaboratorii ASTRU Cluj își vor îndeplini responsabilitatea pe care o au față de copiii aflați în grija Organizației ASTRU Cluj și vor asigura un mediu sigur pentru aceștia, în vederea prevenirii oricărui abuz fizic, sexual sau emoțional și a oricărei neglijări. 

Drept urmare: 

 • Nu vor acționa într-un mod care să încalce politica privind protecția copiilor; 
 • Nu vor ascunde informații cu privire la abuzuri asupra copiilor; 

Respectarea și promovarea de standarde înalte de conduită, atât în în viața personală, cât și în cea profesională 

Toţi angajaţii, voluntarii, membrii şi colaboratorii ASTRU Cluj vor acționa cu responsabilitate și nu vor abuza de încrederea conferită de apartenența la ASTRU Cluj. Nu vor acționa în niciun mod care să afecteze reputația Asociației ASTRU Cluj. 

Drept urmare:

 • Nu vor avea un comportament inadecvat sau provocator din punct de vedere sexual; 
 • Nu vor folosi un limbaj licențios/nu vor face sugestii jignitoare sau abuzive şi nu vor da sfaturi inadecvate; 
 • Nu vor lua acasă, peste noapte, copii cu care lucrează, în special dacă aceștia sunt nesupravegheați; 
 • Nu vor dormi în aceeaşi cameră sau în acelaşi pat cu vreunul dintre copiii cu care lucrează; Nu vor acorda copiilor ajutor în ce privește îngrijirea personală, intimă, pe care aceştia le pot face singuri; 
 • Nu vor susţine și nu vor încuraja copilul să manifeste un comportament considerat delincvent, agresiv, neconform normelor sociale şi legale; 
 • Nu vor avea un comportament discriminatoriu sau preferenţial faţă de unii copii în defavoarea altora; 
 • Nu vor petrece timp excesiv singuri cu copiii și nu vor dezvolta relații cu aceștia care ar putea fi considerate inadecvate; 
 • Nu vor expune copiii aflați în grija ASTRU Cluj la imagini, filme, muzică și site-uri web inadecvate, inclusiv la conținut pentru adulți, imagini indecente (pornografie) și violență;
 • Nu vor consuma alcool sau orice alte substanțe într-un mod care să afecteze reputația organizației; 
 • Nu vor deține și nu vor vinde bunuri sau substanțe ilegale; 
 • Nu vor cere bani sau alt fel de servicii în schimbul suportului oferit;

Raportarea oricărui incident/suspiciuni cu privire la încălcarea Codului de conduită  

Toţi angajaţii, voluntarii, membrii şi colaboratorii ASTRU Cluj au obligația de a sesiza persoanei responsabile din cadrul Asociației orice incident/suspiciune cu privire la încălcarea Codului de conduită.

Această listă nu este exhaustivă sau exclusivă. Principiul este că toți angajaţii, voluntarii, membrii şi colaboratorii ASTRU Cluj nu vor avea comportamente inadecvate și nu vor săvârși acţiuni dăunătoare sau posibil abuzive. Este important ca toţi angajaţii, voluntarii, membrii şi colaboratorii ASTRU Cluj să:

 • identifice situaţiile care prezintă riscuri referitoare la viața și dezvoltarea copilului; 
 • planifice şi să îşi organizeze munca şi locul de muncă astfel încât să reducă riscurile expunerii copilului la abuz; 
 • dea dovadă de transparenţă, pe cât posibil, în activităţile pe care le desfăşoară cu copiii; 
 • creeze un mediu deschis şi sincer, astfel încât orice problemă să poată fi adusă în discuţie şi dezbătută; 
 • se asigure că toți angajaţii, voluntarii, membrii şi colaboratorii ASTRU Cluj au o cultură a responsabilităţii, astfel încât să existe o reacţie imediată la practici inadecvate sau comportamente potenţial abuzive; 
 • discute cu copiii despre relaţia pe care aceștia o au cu angajaţii, voluntarii, membrii sau colaboratorii ASTRU Cluj şi să îi încurajeze să comunice orice problemă care poate apărea; 
 • îi încurajeze pe copii să discute cu ei despre drepturile pe care le au, despre ce este acceptabil şi ce nu, ce pot face în cazul în care există o problemă. 

Prevederi finale

Prezenta Politică de protecție a copilului și, respectiv,  Codul de conduită a fost aprobat și intră în vigoare în cadrul Întâlnirii Consiliului de Conducere din data de 04 septembrie 2020.