te angaja să vesteşti Evanghelia în lumea ce se schimbă…  Singuri este greu, împreună este posibil, şi tocmai aceasta este susţinerea pe care o poate da Acțiunea Catolică.

Sfântul Ioan Paul al IIlea

A.St.R.U Cluj (Asociația Studenților Români Uniți) a fost fondată în jurul anului 1927, din dorința preotului profesor Alexandru Borza. Începând cu anul 1932, Asociația a devenit membră a IMCS Pax Romana (Mișcarea internațională a studenților catolici). În perioada interbelică Asociația a contribuit la formarea spirituală, culturală și socială a tinerilor, devenind una dintre cele mai importante asociații de tineret ale Bisericii Greco-Catolice. În contextul evenimentelor din anul 1948, se decide sistarea oricărei activități a Asociației. 

Apoi, după căderea regimului comunist, începând cu anul 1991 începe munca de reorganizare a asociației din partea mai multor grupuri de inițiativă. Totul culminează în anul 2002, atunci când, după recunoașterea în fața autorităților bisericești, ASTRU Cluj dobândește și personalitate juridică în fața statului, devenind Asociația Tineretului Român Unit – ASTRU Cluj. 

Începând cu anul 2008 se înființează grupul ASTRU liceeni. Un alt pas important este făcut în anul 2010, atunci când apar primele grupuri parohiale, iar începând cu anul 2012 ASTRU Cluj își lărgește sfera de activitate înființând primele grupuri parohiale de copii – ASTRU Junior.

În prezent ASTRU Cluj își desfășoară activitatea în cadrul a 15 grupuri parohiale și specializate.

ASTRU Cluj propune membrilor proiecte, programe şi activităţi în care îşi pot valorifica talentele, în care pot să aprofundeze şi să mărturisească credinţa în Isus Cristos, în care se pun în slujba aproapelui şi al binelui comun, în care pot da valoare, culoare, ritm, frumuseţe, bucurie şi sens vieţii.

ASTRU Cluj doreşte să ofere fiecărei persoane, care participă la viaţa asociaţiei, un drum de formare care să contribuie la creşterea umană şi sprituală, cu o  atenţie pentru diferitele etape de vârsta, atât la nivel personal, cât şi de grup. În mod concret, în cadrul grupurilor parohiale și specializate, membrii Asociaţiei experimentează apartenenţa la Acțiunea Catolică, relaţionează cu ceilalţi şi sunt încurajați să își trăiască în mod autentic viața prin credință și fapte.

Misiunea ASTRU Cluj:

să contribuie la formarea integrală a tinerilor și copiilor în Eparhia de Cluj-Gherla, în conformitate cu învățătura Bisericii Catolice și în spiritul Acțiunii Catolice.

Valorile ASTRU Cluj:

 • Biserică – Suntem expresia apostolatului laic pe care îl promovăm în rândul tinerilor și copiilor.
 • Tinereţe –Prețuim trăirea autentică a tinereții, încurajând originalitatea și prieteniile sănătoase.
 • Formare –Promovăm educația integrală a tinerilor și copiilor și susținem participarea la viața Bisericii și a societății.
 • Integritate – Propunem tinerilor și copiilor să acționeze ca persoane creștine în societate.
 • Devotament – Încurajăm un angajament sincer și consecvent față de misiunea asociației.

Activităţile ASTRU din Eparhia de Cluj-Gherla sunt structurate pe mai multe laturi:

 • Latura formativă: organizarea de cursuri de formare şi perfecţionare profesională în diferite domenii de activitate şi niveluri de pregătire; consiliere şi orientare în vederea pregătirii academice şi profesionale; aprofundarea cunoştinţelor religioase prin lectura în comun a Sfintei Scripturi; conferinţe şi studii biblice, dezbateri pe teme de credinţă şi actualizarea trăirii ei în situaţiile concrete; răspândirea în spirit larg, ecumenic, a cunoştinţelor despre Dumnezeu şi a cuvântului biblic; editarea, sprijinirea şi răspândirea de publicaţii, albume, broşuri; susţinerea unei mediateci, a unei biblioteci şi a unei ludoteci proprii etc.
 • Latura liturgică: pregătirea sfintei Liturghii; participarea şi pregătirea momentelor catehetice; participarea la cor; ore de adoraţie şi rugăciune în comun; organizarea de exerciţii spirituale, pelerinaje şi zile de reculegere etc.
 • Latura caritativă: ajutorarea celor nevoiaşi din spitale, cămine de bătrâni, orfelinate, internate, case pentru persoane cu handicap şi a celor neajutoraţi din parohie; întrajutorarea şi susţinerea reciprocă a membrilor asociaţiei etc.
 • Latura cultural-recreativă: organizarea în comun a timpului liber în spirit creştin; sensibilizarea faţă de valorile autentice ale ştiinţei, culturii şi artei; organizarea plăcută şi utilă a timpului liber prin pregătirea de cenacluri literar religioase şi muzicale; organizarea de activităţi cultural-artistice, sportive şi turistice; organizarea de activităţi cu caracter ecologic; organizarea de excursii şi tabere care să favorizeze întărirea aspectului comunitar şi practicarea valorilor creştine; discuţii asupra unor cărţi şi filme care au caracter creştin etc.
 • Latura ecumenică: crearea de legături cu tinerii de alte confesiuni în vederea cunoaşterii şi iniţierii unor acţiuni comune; organizarea de seri de rugăciune cu celelalte biserici creştine; organizarea de conferinţe, dezbateri, întâlniri cu teme ecumenice împreună cu celelalte biserici creştine; participare la activităţile comunităţii din Taizé etc.

ASTRU Cluj:

Este membru fondator al Federaţiei Acţiunea Catolică din România care face parte din Forumul Internaţional al Acţiunii Catolice.

Este membru colaborator al Mişcării Intenaţionale a Studenţilor Catolici – Jeci-Miec.

Ani asociativi

 • 2005-2006
 • 2006-2007
 • 2007-2008
 • 2008-2009
 • 2009-2010
 • 2010-2011 – Dă valoarea timpului tău, înrădăcinează-ți viața în credință!
 • 2011-2012 – Dă culoare vieții tale, bucură-te mereu în Domnul!
 • 2012-2013 – Dă ritm tinereții tale, fii apostol în lume trimis!
 • 2013-2014 – Tu pentru ce trăiești?
 • 2014-2015 – În Tine este fericirea!
 • 2015-2016 – Încotro alergi?
 • 2016-2017 – Iată Calea!
 • 2017-2018 – Ascultă chemarea din inima ta!
 • 2018-2019 – Bucuria de a evangheliza în orice ocazie
 • 2019-2020 – Fii curajos! Descoperă-ți drumul!
 • 2020-2021 – Ai curajul viitorului! Deschide-ți inima, slujește și lasă-te slujit!