Președintele Asociației Tineretului Român Unit – ASTRU Cluj cu sediul în mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj, str. Moților, nr. 26 înregistrată cu CUI 15120234, după consultarea Consiliului de Conducere al Asociației, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Membrilor în data de 14 noiembrie 2020, ora 15.00,  în Aula „Fer. Iuliu Hossu”, Piața Cipariu FN (în cadrul Catedralei greco-catolice în construcție), Cluj-Napoca, jud. Cluj.

În cazul neîmplinirii condițiilor legale de validare stabilite de Statut, Adunarea Generală Ordinară a Membrilor va fi reprogramată pentru ora 16.00, în aceeași zi, același loc și cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi propusă spre aprobare va fi următoarea:

  1. Raport de activitate pe anul asociativ 2019-2020;
  2. Raportul financiar pentru anul 2019;
  3. Aprobarea bugetului pentru anul 2021;
  4. Alegeri pentru Consiliul de Conducere al Asociației;
  5. Diverse.

Membrii pot participa personal sau prin reprezentanții lor legali, conform legilor în vigoare și a statutului Asociației.

Întregul eveniment se va desfășura cu respectarea tuturor normelor în vigoare privitoare la combaterea răspândirii COVID-19: măsurarea temperaturii și dezinfectarea mâinilor la intrare, obligativitatea purtării măștii de protecție, distanțarea fizică.

Prezentul convocator a fost emis în două exemplare originale, astăzi, 29.09.2020, la Cluj-Napoca, de către Președintele Asociației cu consultarea Consiliului de Conducere și afișat public.

Rosana SOPON,
Președinte ASTRU Cluj