Fiecare zâmbet, fiecare poveste scrisă, fiecare început de drum, fiecare ocazie de creşte alături de ASTRU şi de a fi utili Bisericii şi neamului nostru, nu ar fi posibilă fără ajutorul vostru, al tuturor. De-a lungul timpului proiectele, programele şi ideile noastre au căpătat contur, reuşind să ne facem cunoscuţi în rândul tinerilor şi copiilor din Eparhia noastră!

ASTRU Cluj are ca scop formarea tinerilor şi copiilor. Prin programele şi activităţile pe care le organizăm oferim tinerilor şi copiilor o educaţie integrală pentru viaţă. Formăm tineri cu caractere puternice şi integre care vor sta la baza societăţii de mâine.

Dăm valoare timpului, culoare vieţii şi ritm tinereţii şi copilăriei  – lucru posibil atât prin ajutorul direct, cât şi prin intermediul Campaniei „2% Contează!”

Prevederea 2% se rezumă la faptul că persoanele fizice au posibilitatea de a direcţiona 2% din venitul impozabil spre o asociaţie nonprofit. Acest gest nu reprezintă o donaţie, este pur şi simplu o alegere proprie de a susţine financiar pe cine doreşti, cu acel cuantum ce ar ajunge în final, la bugetul statului.

2014_campanie 2lasuta

Iată mai jos care sunt paşii.

1.      Completezi formularul:

Completează şi semnează DECLARATIA 230 dacă în anul fiscal precedent ai obţinut venituri ca salariat.

Completează şi semnează DECLARAŢIA 200 daca în anul fiscal precedent ai obţinut venituri din activităţi independente.

Nota bene: rubrica Suma se completează opţional şi poate fi calculată de către organul fiscal.

Denumire entitate nonprofit/unitate de cult Codul de identificare fiscală a entităţii nonprofit/unităţii de cult Cont bancar (IBAN) a entităţii nonprofit/unităţii de cult
ASOCIAŢIA TINERETULUI ROMÂN UNIT – ASTRU Cluj 15120234 RO44 BTRL 0130 1205 B806 96XX

2.       Depui formularul:

Poţi depune formularul la administraţia financiara de domiciliu, direct sau prin posta cu confirmare de primire, până la termenul prevăzut legal (25 mai 2014.)

Verifică adresa oficiului fiscal de care aparţii.

3.      Convinge cât mai mulţi oameni din jurul tău – familie, prieteni şi colegi, să semneze formularul 2% pentru ASTRU Cluj

Contactează-ne oricând ai nevoie de o informaţie la adresa de e-mail şi telefonul de mai jos.

Ai făcut o alegere înţeleaptă. Nu te-a costat nimic si 2% din impozitul pe venit va fi folosit pentru proiecte, idei, programe iniţiative pentru tineri şi copii! Îţi mulţumim!

Contact:
Tel: 0758677259
E-mail: cluj@astru.ro

Descărcaţi documentele:
– Formular 230 pentru depunere online cu semnătură electronică
– Formular 230 pentru depunere la Administraţia Financiară sau prin poşta

Adresa ta de e-mail nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*