DECIZIE
NR. 7 / 02.11.2020

Consiliul de Conducere al Asociației Tineretului Român Unit – ASTRU Cluj întrunit în ședință ordinară în ziua de 02 noiembrie 2020,  în ceea ce privește ADUNAREA GENERALĂ a asociației, convocată pentru data de 14.11.2020, la ora 15:00, ca măsuri de prevenție a răspândirii COVID-19, în unanimitate de voturi:

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. Adunarea Generală a ASTRU Cluj va avea loc în format online, folosind în acest sens platforma Zoom.

Art. 2. În vederea conectării pe platforma menționată anterior, responsabilii și educatorii grupurilor parohiale / specializate vor primi indicațiile necesare cu minim 24 de ore înainte de ora stabilită pentru începerea Adunării Generale.

Art. 3. În contextul actual, invităm toți membrii și asistenții spirituali ASTRU Cluj să ne unim zilnic în rugăciune, la ora 12:00, fiecare la locul său, încredințându-ne astfel milostivirii divine și mijlocirii Preasfintei Fecioare Maria, rostind rugăciunea ASTRU:

Doamne Isuse Hristoase, îți ofer, în spirit de solidaritate cu toți membrii ASTRU, întreaga mea zi de azi, cu toată munca mea, cu toate luptele mele, cu toate bucuriile mele și cu toate suferințele mele.
Dă-ne Doamne, mie și tuturor membrilor strânși în această asociație, să cugetăm ca Tine, să muncim cu Tine și să viețuim cu Tine.
Dă-ne harul să Te iubim din toată inima, să-Ți servim cu toate puterile.
Fă Doamne Isuse, să vină Împărăția ta printre noi, în familiile noastre și în întreaga lume.
Fă Doamne să rămânem statornici în iubirea Ta.
Preasfântă Inimă a lui Isus, binecuvântează ASTRU.
Preasfântă Inimă a lui Isus, sfințește ASTRU.
Preasfântă Inimă a lui Isus, vină Împărăția Ta și prin ASTRU.
Regina Apostolilor, roagă-te pentru noi.
Toți sfinții și sfintele, rugați-vă pentru noi. Amin.

Prezenta decizie s-a emis în două exemplare originale azi 02.11.2020.

Adresa ta de e-mail nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*