În atenția membrilor Asociației Tineretului Român Unit – ASTRU Cluj
Subiect: Apel pentru candidaturi pentru completarea Consiliului de Conducere al ASTRU Cluj

Lăudat să fie Isus!
Dragi tineri,

Ne apropiem din nou de un moment important pentru ASTRU Cluj, un moment de alegeri pentru Consiliul de Conducere. Din păcate, colegele noastre Teodora Iacobhazi și Cezara Mureșanu au fost nevoite să renunțe, din motive personale, la funcțiile lor de secretar, respectiv director economic în Consiliul de Conducere al ASTRU Cluj.

Suntem așadar în căutare de noi consilieri, dornici să își pună în valoare talanții pentru formarea copiilor și tinerilor astriști. Simți că ai o chemare interioară spre a face ceva mai mult decât în prezent, să dai din energia, timpul, cunoștințele tale celorlalți? Te-ai gândit cum ar fi să ajuți la „Formarea integrală a tinerilor și a copiilor din Eparhia de Cluj-Gherla”?

Să fii parte din Consiliul de Conducere ASTRU Cluj nu e o muncă ușoară, cere timp, weekend-uri oferite copiilor și tinerilor, dar odată cu asta vine și bucuria că dai mai multă valoare timpului tău. E normal să ai întrebări, poate frici că nu te vei descurca, dar deciziile nu se iau de unul singur, activitățile se pregătesc împreună și astfel va fi mai ușor, pentru că ne putem baza unii pe alții. Să fii parte din Consiliul ASTRU Cluj este o responsabilitate dar și o ocazie să crești uman, social, spiritual. Fiind consilier ASTRU Cluj ai oportunitatea să participi de asemenea și la diverse sesiuni și workshop-uri internaționale – ar fi păcat să nu profiți și de acestea. Dacă încă ai dubii nu îți mai pot spune decât „take the risk or lose the chance”. Îndrăznește să fii responsabil, îndrăznește să devii consilier ASTRU Cluj. Acesta este un mod prin care poți îndeplini mai bine responsabilitatea dată de Cristos: „Mergeți în toată lumea, predicați evanghelia la toată făptura!” (Marcu 16,15).

Cristos are nevoie de tine în echipa de conducere ASTRU Cluj. Poate te întrebi ce are de-a face Cristos cu nevoile ASTRU. Membrii Consiliului de Conducere nu sunt doar în slujba asociației, ci în slujba lui Cristos. Oare te-ai gândit vreodată că asta înseamnă a fi membru în consiliu ASTRU? Ei bine, un consilier ASTRU contribuie la formarea tinerilor și copiilor din eparhia noastră. Prin toate activitățile organizate, consiliul dorește evanghelizarea copiilor și a tinerilor pentru ca aceștia să aibă viață în Isus, care este „calea, adevărul și viața”.  Poate te gândești că e greu, că e mult de lucru sau pur și simplu nu ai chef. Dacă te gândești așa, amintește-ți de motto-ul noului an asociativ: „Dumnezeu nu ne-a dat un spirit de frică, ci Spiritul tăriei, al iubirii și al chibzuinței.”

Consiliul de Conducere este format din președinte, vicepreședinți, un secretar și un director economic. Consiliul de Conducere are în principal următoarele atribuții: administrează patrimoniul Asociației, gestionează și administrează resursele acesteia; aprobă programul de activități și deplasările membrilor Asociației; decide cu privire la diverse probleme operative ale Asociației, în acord cu prevederile Statutului; angajează, recompensează, sancționează și eliberează din funcție personalul remunerat al Asociației și stabilește atribuțiile și limitele de competență ale acestuia; întocmește bugetul anual al Asociației, pe care îl supune aprobării adunării generale spre dezbatere și aprobare; confirmă grupurile parohiale sau grupurile specializate constituite în conformitate cu prezentul statut; exercită orice alte atribuții ce îi revin potrivit legii, statutului și regulamentelor interne.

Dar să vedem mai în detaliu pozițiile deschise pentru alegeri. Fiind vorba de un mandat de completare, acesta va avea durata de un an.

 Director economic
Directorul Economic al ASOCIAŢIEI este ales de Adunarea Generală și are următoarele atribuții: conduce activitatea economico-financiară a Asociației și prezintă Adunării Generale bilanțul contabil, respectiv raportul financiar al anului precedent, precum și bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul următor, ce urmează a fi aprobat de aceasta. De asemenea, directorul economic este cel care coordonează campaniile de strângere de fonduri. În situația în care pentru serviciile de contabilitate Asociația are încheiat un contract de colaborare cu un expert contabil, rolul directorului economic este de supervizare și control.
Profilul ideal al candidatului: Tânăr de minim 18 ani (vârstă împlinită la data Adunării Generale),  implicat în ASTRU Cluj, cu o participare activă și constantă de minim 2 ani în unul din grupurile ASTRU, dispus să aloce un timp săptămânal (peste 5 ore) pentru activitatea economico-financiară a Asociației.

Secretar
Secretarul este ales de Adunarea Generală și are următoarele atribuții: răspunde de întocmirea și valabilitatea proceselor verbale, veghează la legalitatea ședințelor tuturor organelor decizionale ale Asociației, ține evidența datelor de contact ale membrilor și a tuturor documentelor primite sau transmise de Asociație și îndeplinește oricare din atribuțiile conferite de Adunarea Generală sau Consiliul de Conducere.
Profilul ideal al candidatului: Tânăr de minim 16 ani (vârstă împlinită la data Adunării Generale), implicat în ASTRU Cluj cu o participare activă constantă de minim 2 ani în unul din grupurile ASTRU, dispus să aloce un timp săptămânal (peste 5 ore) pentru activitatea specifică secretariatului Asociației.

Dorim să vă încurajăm pe toți să luați parte activă la această alegere și să considerați cu adevărat dacă nu sunteți cumva un posibil candidat pentru una dintre aceste poziții.

Pe toți aceia care își doresc să candideze îi rugăm să trimită prin e-mail la cluj@astru.ro:

  • Un CV în format european Europass (care să cuprindă activitatea școlară și/sau universitară și, dacă e cazul, cea profesională și care să reflecte și formarea și implicarea în activitățile ASTRU Cluj);
  • O scrisoare de intenție specificând postul pentru care doriți să candidați și motivele care vă determină să candidați;
  • O scrisoare din partea grupului parohial sau specializat din care faceți parte (semnată de responsabilii și asistentul spiritual ai grupului)prin care confirmă faptul că sunteți membru și că grupul a luat la cunoștință de candidatura voastră;
  • În cazul în care aveți între 16 și 18 ani (la data Adunării Generale) puteți candida doar pentru funcția de secretar și aveți nevoie în plus de o scrisoare a părinților (sau, după caz, a tutorilor legali) prin care își exprimă acordul și susținerea pentru candidatură.

Toate aceste documente vor fi trimise până în ziua de luni, 6 noiembrie 2023, ora 18.00.

Până la data adunării generale, toate candidaturile vor fi făcute publice pentru ca cei care au drept de vot să poată studia materialele.

În speranța că vom avea candidaturi motivate pentru aceste poziții și dorință de implicare, vă mulțumim anticipat.

Consiliul de Conducere
ASTRU Cluj

Adresa ta de e-mail nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*