În atenția membrilor Asociației Tineretului Român Unit – ASTRU Cluj
Subiect: Apel pentru candidaturi pentru Consiliul de Conducere al ASTRU Cluj

Lăudat să fie Isus!
Dragi tineri,

Ne apropiem din nou de momentul alegerilor pentru Consiliul de Conducere ASTRU Cluj. Probabil este destul de intuitiv că a face parte din Consiliul de Conducere presupune a-i sluji pe cei din jur, în special pe membrii asociației. Și iată ce bine se potrivește și tema acestui an asociativ, care ne spune și cum trebuie sa slujim: cu fidelitate și pasiune!

Membrii actualului Consiliu de Conducere își încheie mandatul în acest an și doresc să predea mai departe ștafeta unor tineri care sunt pregătiți să se dedice misiunii acestei asociații și să slujească Bisericii și membrilor asociației, dar nu numai.

A fi parte din Consiliul de Conducere nu este mereu o sarcină ușoară și nimeni nu poate să fie complet pregătit. Cu toții avem o idee despre ce poate presupune să fii într-o poziție de conducere, dar lucrurile se pot schimba când acest lucru devine real. Noi credem că tocmai aici stă frumusețea acestei oportunități. Desigur că sunt multe informații pe care le vom transmite următorului Consiliu de Conducere, legat de organizarea echipei, planificarea unor evenimente, diverse abordări care sunt bune sau care trebuie evitate, comunicare. Toate acestea constituie un punct de plecare, însă ce este cu adevărat important e să vă mențineți inimile și mințile deschise.

Pe parcursul mandatului veți avea mereu ceva nou de învățat, vă veți forma, vă veți schimba. La baza întregii voastre activități va fi slujirea. Această șansă de a face parte din Consiliul de Conducere este un act de slujire față de propria persoană, pentru că veți avea oportunitatea de a vă dezvolta și de a vă depăși anumite limite. Apoi, desigur, este un act de slujire față de membri. Ei sunt cei care vă vor alege, prin reprezentanții grupurilor lor, sunt cei care își vor pune încrederea în voi să conduceți asociația în cei doi ani. Din acest motiv, trebuie să fiți acolo pentru ei, să le arătați că vă pasă de nevoile lor, să râdeți, dar și să plângeți împreună cu ei. Cu alte cuvinte, să-i slujiți. Nu în cele din urmă, este un act de slujire și față de Biserică și societate. Misiunea și valorile ASTRU Cluj ne ghidează pe fiecare dintre noi și ne ajută să fim oameni implicați în viața Bisericii și a comunității din care facem parte. Datoria Consiliului de Conducere va fi să se asigure că acestea sunt îndeplinite și că fiecare membru își găsește talanții pentru a se implica și a nu fi indiferent față de ceea ce se întâmplă în jurul lui.

Noi, cei din actualul Consiliu de Conducere, ne dorim să vă pregătim pentru viitorul mandat, așa că suntem la dispoziția voastră pentru orice fel de întrebări pe care le aveți. Ne dorim ca voi, cei care veți candida, să fiți conștienți de angajamentul pe care vi-l luați și să fiți convinși că vă puteți baza atât pe noi, cât și pe colegii pe care îi veți avea, și pe membrii ASTRU Cluj, pentru că fără ei nu ar exista această asociație. Consiliul de Conducere ASTRU Cluj va fi a doua voastră familie, în cadrul căreia veți avea ocazia de a vă dezvolta, de a fi încurajați și de a fi voi înșivă, de a sluji și a învăța cum să vă lăsați slujiți.

Oricare dintre funcțiile pentru care ați candida vă va cere un anumit nivel de sacrificiu, însă recompensele sunt pe măsură. Sigur, rezultatul nu se va vedea instant, dar la finalul celor doi ani de mandat, vă garantăm că, dacă dați tot ce aveți mai bun, veți privi în spate și veți vedea că nu mai sunteți aceeași persoană și că ați reușit să lăsați în urma voastră ceva ce va continua să crească. Pe lângă cei din Consiliul de Conducere, Dumnezeu va fi acolo și vă va binecuvânta cu toate harurile Sale. Prin urmare, nu vă temeți, căci nu veți fi singuri!

Conform convocatorului care însoțește această scrisoare și prin care se menționează că la data Adunării Generale din 12 noiembrie 2022 vor avea loc alegeri pentru ocuparea funcțiilor de președinte, vicepreședinte, director economic și secretar pentru un mandat de doi ani (2022-2024), dorim să vă adresăm prezentul apel de a considera participarea voastră în cadrul Consiliului de Conducere ASTRU Cluj.

Consiliul de conducere al Asociației este format dintr-un număr impar de persoane. Funcțiile pentru care membri pot fi aleși sunt președinte, vicepreședinte, director economic și secretar. O persoană nu poate cumula mai multe funcții. Adunarea Generală alege membrii Consiliului de Conducere cu mandat pe o perioadă de doi ani, cu posibilitatea de a fi realeși, dar nu pentru mai mult de două mandate consecutive.

Consiliul de Conducere are în principal următoarele atribuții: administrează patrimoniul ASTRU Cluj, gestionează și administrează resursele acesteia; aprobă acordarea de burse, premii și ajutoare; aprobă programul de cooperare și deplasările membrilor ASTRU Cluj; decide cu privire la diverse probleme operative ale ASTRU Cluj, în acord cu prevederile Statutului; angajează, recompensează, sancționează și eliberează din funcție personalul remunerat al ASTRU Cluj și stabilește atribuțiile și limitele de competență ale acestuia; întocmește bugetul anual al ASTRU Cluj pe care îl supune aprobării Adunării Generale spre dezbatere și aprobare; exercită orice alte atribuții ce îi revin potrivit legii, Statutului și a Regulamentului de Ordine Internă.

Fiecare membru al Asociației are dreptul să aleagă și să fie ales în organele de conducere, administrație sau control ale ASTRU Cluj, deci nu ezitați să luați responsabilități în cadrul Asociației și să vă implicați, folosindu-vă constructiv timpul vostru. Șansa voastră de a vă implica și de a deveni responsabili într-o Asociație de tineret afiliată la nivel național și internațional este una importantă.

Dar să vedem mai în detaliu pozițiile deschise pentru alegeri:

1. Președinte
Președintele ASOCIAŢIEI este ales prin vot, de către Adunarea Generală, pentru o perioadă de doi ani, cu posibilitatea prelungirii mandatului. Președintele are următoarele atribuții: convoacă și conduce lucrările Adunării Generale și ale Consiliului de Conducere; reprezintă Asociația în relațiile cu Biserica, autoritățile publice centrale și locale, mass-media, instituțiile statului, organizații guvernamentale și non-guvernamentale din țară și străinătate, precum și cu organizații internaționale; în acest sens, poate da și mandat de reprezentare; are drept de semnătură, ștampilă și declarații în numele Asociației; prezintă Adunării Generale raportul anual privind activitatea desfășurată de el și de Consiliul de Conducere în cadrul Asociației și poate fi tras la răspundere numai de Adunarea Generală.
Profilul ideal al candidatului: Tânăr de minim 20 ani (vârstă împlinită la data Adunării Generale), implicat în ASTRU Cluj, cu o participare activă constantă în unul din grupurile ASTRU, aflat în timpul studiilor universitare sau profesionist, dispus să aloce un timp săptămânal (peste 10 ore) pentru conducerea și dezvoltarea Asociației, cu abilități de a coordona, dezvolta și conduce activitățile Asociației.

2. Vicepreședinte
Vicepreședinții ASOCIAȚIEI sunt aleși prin vot de către Adunarea Generală pentru o perioadă de doi ani, cu posibilitatea prelungirii mandatului. Vicepreședinții sunt organe ale legislativului și sprijină Președintele în exercitarea funcției sale; sunt aleși de Adunarea Generală având un mandat similar cu cel al Președintelui; în lipsa Președintelui preiau atribuțiile acestuia; sunt membri de drept în consiliul de conducere și au drept de semnătură, reprezentare, ștampilă.
Vicepreședintele care va prelua sarcina de a înlocui Președintele când acesta lipsește temporar, va fi înainte mandatat în scris de Președinte pentru acest lucru.
Profilul ideal al candidatului: Tânăr de minim 18 ani (vârstă împlinită la data Adunării Generale), implicat în ASTRU Cluj, cu o participare activă și constantă în unul din grupurile ASTRU, dispus să aloce un timp săptămânal (peste 8 ore) pentru conducerea și dezvoltarea Asociației, cu abilități necesare pentru activitățile Asociației.

3. Director economic
Directorul Economic al ASOCIAŢIEI este ales de Adunarea Generală și are următoarele atribuții: conduce activitatea economico-financiară a Asociației și prezintă Adunării Generale bilanțul contabil, respectiv raportul financiar al anului precedent, precum și bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul următor, ce urmează a fi aprobat de aceasta. De asemenea, directorul economic este cel care coordonează campaniile de fundraising ale asociației. În situația în care pentru serviciile de contabilitate Asociația are încheiat un contract de colaborare cu un expert contabil, rolul directorului economic este de supervizare și control.
Profilul ideal al candidatului: Tânăr de minim 18 ani (vârstă împlinită la data Adunării Generale),  implicat în ASTRU Cluj, cu o participare activă și constantă în unul din grupurile ASTRU, dispus să aloce un timp săptămânal (peste 5 ore) pentru activitatea economico-financiară a Asociației, cu abilități necesare pentru aceasta.

4. Secretar
Secretarul este ales de Adunarea Generală și are următoarele atribuții: răspunde de întocmirea și valabilitatea proceselor verbale, veghează la legalitatea ședințelor tuturor organelor decizionale ale Asociației, ține evidența datelor de contact ale membrilor și a tuturor documentelor primite sau transmise de Asociație și îndeplinește oricare din atribuțiile conferite de Adunarea Generală sau Consiliul de Conducere.
Profilul ideal al candidatului: Tânăr de minim 16 ani (vârstă împlinită la data Adunării Generale), implicat în ASTRU Cluj cu o participare activă constantă în unul din grupurile ASTRU, dispus să aloce un timp săptămânal (peste 5 ore) pentru activitatea specifică secretariatului Asociației, având abilități necesare pentru aceasta.

Dorim să vă încurajăm pe toți să luați parte activă la această alegere și să considerați cu adevărat dacă nu sunteți cumva un posibil candidat pentru una dintre aceste poziții.

Pe toți aceia care își doresc să candideze îi rugăm să trimită prin e-mail la cluj@astru.ro:

  • Un CV în format european Europass (care să cuprindă activitatea școlară și/sau universitară și, dacă e cazul, cea profesională și care să reflecte și formarea și implicarea în activitățile ASTRU Cluj);
  • O scrisoare de intenție specificând postul pentru care doriți să candidați și motivele care vă determină să candidați;
  • O scrisoare din partea grupului parohial sau specializat din care faceți parte (semnată de responsabilii și asistentul spiritual ai grupului)prin care confirmă faptul că sunteți membru și că grupul a luat la cunoștință de candidatura voastră;
  • În cazul în care aveți între 16 și 18 ani (la data Adunării Generale) puteți candida doar pentru funcția de secretar și aveți nevoie în plus de o scrisoare a părinților (sau, după caz, a tutorilor legali) prin care își exprimă acordul și susținerea pentru candidatură.

Toate aceste documente vor fi trimise până în ziua de vineri, 8 noiembrie 2022, ora 19.00.

Până la data adunării generale, toate candidaturile vor fi făcute publice pentru ca cei care au drept de vot să poată studia materialele.

În speranța că vom avea candidaturi motivate pentru aceste poziții și dorință de implicare, vă mulțumim anticipat.

Consiliul de Conducere
ASTRU Cluj

Adresa ta de e-mail nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*