Nr. 141  / 27.09.2018                                  

În atenția membrilor Asociației Tineretului Român Unit – ASTRU Cluj
Subiect: Apel pentru candidaturi pentru Consiliul de Conducere al ASTRU Cluj

Lăudat să fie Isus!

Dragi tineri, este nevoie de noi! Este nevoie de noi să răspândim evanghelia, să ne oferim pe noi în serviciul Bisericii, în serviciul celor din jur; să ieșim din noi, să pășim dincolo de ce cunoaștem pentru a înțelege cum putem „fi de folos Bisericii și neamului nostru” (V. Fernea).

Membrii Consiliului de Conducere actual își încheie mandatul la finalul acestui an și doresc să predea ștafeta mai departe. Caută tineri dornici să se dedice, să inspire, tineri curajoși, plini de fervoare și dinamism.

Candidatul perfect ești chiar tu! Nu contează ce ai făcut până acum, ci ce vrei să faci de acum încolo! Nu este vorba aici de tineri perfecți, care nu au temeri sau frici, ci de tineri hotărâți să se lase cu totul în mâinile Tatălui Ceresc, care le va spune unde, ce și când trebuie să facă, tineri dispuși să lucreze în echipă, să devină slujitori ai celorlalți tineri din eparhie, prin umilință, dedicare și multe renunțări.

Poate te gândești că e greu, că oricare din pozițiile pe care le-ai putea ocupa în viitorul Consiliu de Conducere implică o mare responsabilitate. Trebuie doar să-ți pui speranța în Domnul  și să te apropii „cu toată încrederea de tronul harului ca să primim îndurare și să găsim ca ajutor harul său la timpul potrivit”. (Evrei 4, 16). Probabil că ai multe întrebări legate de ceea ce implică una sau alta dintre funcțiile din cadrul Consiliului ASTRU Cluj. De aceea, noi cei aflați acum la final de mandat suntem deschiși oricând să-ți răspundem, împărtășind din tot ceea ce am experimentat de-a lungul celor câțiva ani de mandat.

Oricare ar fi funcția pe care o vei ocupa în noul consiliu vei face anumite sacrificii, dar vei și dobândi cu mult mai multe recompense, experiență în rezolvarea problemelor cu care te confrunți zi de zi și haruri alese. Vei deveni un lucrător în via Domnului, iar astfel rodul muncii tale va fi bogat, chiar dacă nu va fi vizibil imediat.

Conform convocatorului care însoțește această scrisoare și prin care se menționează că la data Adunării Generale din 17 noiembrie 2018 vor avea loc alegeri pentru ocuparea funcțiilor de președinte, vicepreședinte, director economic și secretar pentru un mandat de doi ani (2018-2020), doresc să vă adresez prezentul apel de a considera participarea voastră în cadrul Consiliului de Conducere ASTRU Cluj.

Consiliul de Conducere este format din președinte, vicepreședinți (număr par), un secretar și un director economic. Adunarea Generală alege membrii Consiliului de Conducere cu mandat pe o perioadă de doi ani, cu posibilitatea de a fi realeși, dar nu pentru mai mult de două mandate consecutive.

Consiliul de Conducere are în principal următoarele atribuții: administrează patrimoniul ASTRU Cluj, gestionează și administrează resursele acesteia; aprobă acordarea de burse, premii și ajutoare; aprobă programul de cooperare și deplasările membrilor ASTRU Cluj; decide cu privire la diverse probleme operative ale ASTRU Cluj, în acord cu prevederile Statutului; angajează, recompensează, sancționează și eliberează din funcție personalul remunerat al ASTRU Cluj și stabilește atribuțiile și limitele de competență ale acestuia, întocmește bugetul anual al ASTRU Cluj pe care îl supune aprobării Adunării Generale spre dezbatere și aprobare; exercită orice alte atribuții ce îi revin potrivit legii, Statutului și a Regulamentului de Ordine Internă.

Fiecare membru al Asociației are dreptul să aleagă și să fie ales în organele de conducere, administrație sau control ale ASTRU Cluj, deci nu ezitați să luați responsabilități în cadrul Asociației și să vă implicați, folosindu-vă constructiv timpul vostru. Șansa voastră de a vă implica și de a deveni responsabili într-o Asociație de tineret afiliată la nivel național și internațional este una importantă.

Dar să vedem mai în detaliu pozițiile deschise pentru alegeri:

1. Președinte
Președintele ASOCIAŢIEI este ales prin vot, de către Adunarea Generală, pentru o perioadă de doi ani, cu posibilitatea prelungirii mandatului. Președintele are următoarele atribuții: convoacă și conduce lucrările Adunării Generale și ale Consiliului de Conducere; reprezintă Asociația în relațiile cu Biserica, autoritățile publice centrale și locale, mass-media, instituțiile statului, organizații guvernamentale și nonguvernamentale din țară și străinătate, precum și cu organizații internaționale; în acest sens, poate da și mandat de reprezentare; are drept de semnătură, ștampilă și declarații în numele Asociației; prezintă Adunării Generale raportul anual privind activitatea desfășurată de el și de Consiliul de Conducere în cadrul Asociației și poate fi tras la răspundere numai de Adunarea Generală.

Profilul ideal al candidatului: Tânăr de minim 20 ani (vârstă împlinită la data Adunării Generale), implicat în ASTRU Cluj cu o participare activă constantă în unul din grupurile ASTRU, aflat în timpul studiilor universitare sau profesionist, dispus să aloce un timp săptămânal (peste 10 ore)  pentru conducerea și dezvoltarea Asociației, cu abilități de a coordona, dezvolta și conduce activitățile Asociației.

2. Vicepreședinte
Vicepreședintele este ales prin vot de către adunarea generală pentru o perioadă de doi ani, cu posibilitatea prelungirii mandatului. Vicepreședinții sunt organe ale legislativului și sprijină Președintele în exercitarea funcției sale, sunt aleși de adunarea generală având un mandat similar cu cel al Președintelui, în lipsa Președintelui preiau atribuțiile acestuia, sunt membri de drept în consiliul de conducere și au drept de semnătură, reprezentare, ștampilă.

Vicepreședintele care va prelua această sarcină de a înlocui Președintele când acesta lipsește temporar, va fi înainte mandatat în scris de Președinte pentru acest lucru.

Profilul ideal al candidatului: Tânăr de minim 18 ani (vârstă împlinită la data Adunării Generale), implicat în ASTRU Cluj cu o participare activă și constantă în unul din grupurile ASTRU, dispus să aloce un timp săptămânal (peste 8 ore) pentru conducerea și dezvoltarea Asociației, cu abilități necesare pentru activitățile Asociației.

3. Director economic
Directorul Economic al ASOCIAŢIEI este ales de Adunarea Generală și are următoarele atribuții: conduce activitatea economico-financiară a Asociației și prezintă Adunării Generale bilanțul contabil, respectiv raportul financiar al anului precedent, precum și bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul următor, ce urmează a fi aprobat de aceasta. De asemenea, directorul economic este cel care coordonează campaniile de fundraising ale asociației. În situația în care pentru serviciile de contabilitate Asociația are încheiat un contract de colaborare cu un expert contabil, rolul directorului economic este de supervizare și control.

Profilul ideal al candidatului: Tânăr de minim 18 ani (vârstă împlinită la data Adunării Generale),  implicat în ASTRU Cluj cu o participare activă și constantă în unul din grupurile ASTRU, dispus să aloce un timp săptămânal (peste 5 ore) pentru activitatea economică-financiară a Asociației, cu abilități necesare pentru aceasta.

4. Secretar
Secretarul este ales de Adunarea Generală și are următoarele atribuții: răspunde de întocmirea și valabilitatea proceselor verbale, veghează la legalitatea ședințelor tuturor organelor decizionale ale Asociației, ține evidența datelor de contact ale membrilor și a tuturor documentelor primite sau transmise de Asociație și îndeplinește oricare din atribuțiile conferite de Adunarea Generală sau Consiliul de Conducere.

Profilul ideal al candidatului: Tânăr de minim 16 ani (vârstă împlinită la data Adunării Generale),  implicat în ASTRU Cluj cu o participare activă constantă în unul din grupurile ASTRU, dispus să aloce un timp săptămânal (peste 5 ore) pentru activitatea specifică secretariatului Asociației, având abilități necesare pentru aceasta.

Dorim să vă încurajăm pe toți să luați parte activă la această alegere și să considerați cu adevărat dacă nu sunteți cumva un posibil candidat pentru una dintre aceste poziții.

Pe toți aceia care își doresc să candideze îi rugăm să trimită prin e-mail la cluj@astru.ro:

  • un CV în format european Europass (care să cuprindă activitatea școlară și/sau universitară și dacă e cazul cea profesională și care să reflecte și formarea și implicarea în activitățile ASTRU Cluj);
  • o scrisoare de intenție specificând postul pentru care doriți să candidați și motivele care vă determină să candidați;
  • o scrisoare din partea grupului parohial sau specializat din care faceți parte prin care confirmă faptul că sunteți membru și că grupul a luat la cunoștință de candidatura voastră.

Toate aceste documente vor fi trimise până în ziua de vineri, 9 noiembrie 2018, ora 16.00.

În cazul în care aveți sub 18 ani (la data Adunării Generale) puteți candida doar pentru funcția de secretar și aveți nevoie în plus de o scrisoare a părinților prin care își exprimă acordul și susținerea pentru candidatură.

Până la data adunării generale, toate candidaturile vor fi prezentate Preasfințitului Florentin după care vor fi făcute publice pentru ca cei care au drept de vot să poată studia materialele.

În speranța că vom avea candidaturi motivate pentru aceste poziții și dorință de implicare, vă mulțumim anticipat.

Consiliul de Conducere
ASTRU Cluj

Adresa ta de e-mail nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*