Episcopia de Cluj-Gherla, în colaborare cu Asociaţia Uniunea Creştină din România (UCR) a organizat, în după-amiaza de 27 aprilie 2016 – Miercuria Mare, o procesiune a “Căii Crucii a Milostivirii”, pe traseul Piaţa Unirii – Catedrala „Schimbarea la Faţă” din Cluj-Napoca.

Au mers pe acest drum al urmării lui Hristos prin centrul oraşului, mai ales tineri greco-catolici, care au fost însoţiţi de Ierarhul de Cluj-Gherla, PS Florentin Crihălmeanu, de pr. Ioan Mătieş, vicar cu laicii, pr. Radu Tălpălariu, consilier pentru tineret, preoţi, persoane consacrate, studenţi seminarişti, membrii ai asociaţiilor laice ale Eparhiei de Cluj-Gherla şi credincioşi din parohiile clujene.

Intrând în Catedrală, toţi participanţii la acest traseu spiritual au primit mici cruci de hârtie pe care le-au fixat apoi pe o cruce mare de lemn amplasată în faţa Sf. Altar. Procesiunea s-a încheiat printr-un timp de rugăciune în biserică, cu meditarea, de către tineri, a staţiunilor Căii Crucii – rugăciunea în amintirea Patimilor Domnului, a răstignirii şi a morţii Sale pe Cruce pentru mântuirea sufletelor noastre.

În încheiere, Pr. vicar Ioan Mătieş, preşedintele Asociaţiei UCR, a rostit câteva cuvinte despre semnificaţia acestui traseu al Căii Crucii a Milostivirii, pornind de la un citat din meditaţia de la staţiunea a 8-a: «iată, toată Evanghelia, de la început până la sfârşit este o milostivire care mută muntii deznădejdii noastre şi ne duce cu ea spre aurora veşnică a Spiritului Sfânt». Părintele a continuat, spunând: „Aici, în Calea Crucii, în Jertfa lui Isus pe Cruce, întâlnim această milostivire a lui Dumnezeu, manifestată prin Isus Cristos, Fiul Său şi, de aceea, aş vrea să-I mulţumim în seara aceasta, să-I mulţumim lui Dumnezeu pentru toate dragostea plină de milostivire pe care a revărsat-o din plin peste noi. Îi mulţumim pentru că ne-a adus mântuire.

Aici vedem o cruce formată din crucile noastre: aceasta este Milostivirea lui Dumnezeu! Isus poartă crucile noastre şi îi mulţumim din inimă! Să fim recunoscători pentru acest dar minunat care ni l-a oferit Tatăl milostiv şi iubitor. Să-I mulțumim lui Isus că a acceptat, fără nici un comentariu, să împlinească planul Tatălui şi să ne aducă mântuire.

Părintele a mulţumit „celor care astăzi sunt aici, prezenţi şi mulţumesc lui Dumnezeu pentru voi, toţi, care aţi venit în seara aceasta, ca să medităm împreună acest gest de iubire milostivă pe care Isus îl pune în practică. Am dorit ca anul acesta, această Cale a Crucii a Milostivirii să o parcurgă în mod special tinerii și le mulțumesc.

În cadrul recentului Jubileu al tinerilor desfăşurat la Roma, Sfântul Părinte a spus celor tineri: «creşteţi milostivi ca Tatăl!» – este un cuvânt pe care ni-l adresează tuturor: să fim milostivi ca Tatăl, să creştem în milostivire ca Tatăl, pentru că avem, nu numai modelul în Isus Cristos, ci avem ajutorul şi puterea în Isus Cristos.

Sfântul Pavel spunea: «pentru cei ce pier, crucea este o nebunie, dar pentru noi, care suntem pe calea mântuirii, este puterea şi adevărul lui Dumnezeu» În această putere şi în acest adevăr al lui Dumnezeu, manifestat prin cruce, noi ne găsim tot ajutorul, tot sprijinul şi mântuirea.

Vă mulţumesc, în mod special tinerilor care sunteţi aici şi îl iubiţi pe Isus, care Îi sunteţi alături pentru a-I uşura Crucea, pentru că noi suntem chemaţi la aceasta!”.

O mulţumire deosebită a fost adresată şi tinerilor care au interpretat rolul lui Isus şi ale celor doi soldaţi, dar şi preoţilor prezenţi şi Preasfinţiei Sale Florentin care a binecuvântat procesiunea şi a fost alături de tineri, în rugăciune.

Pentru Biserica Catolică din întreaga lume, anul 2016 este, din iniţiativa Sfântului Părinte Francisc, Anul Jubiliar al Milostivirii, una dintre motivaţiile instituirii acestui an fiind faptul că, „într-un moment de mari schimbări sociale, Biserica este chemată să ofere cu o forță mai mare semnele prezenței și apropierii lui Dumnezeu”. Papa a vrut ca Jubileul să deschidă, prin diverse acţini pastorale organizate în bisericile locale, o cale de a descoperi puterea milostivirii în viața cotidiană a credincioșilor. Calea Crucii a Milostivirii realizată de tinerii greco-catolici clujeni este o astfel de invitaţie la urmarea lui Hristos şi o ilustrare a actualităţii chemării Sale: „Veniţi la Mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi Eu vă voi odihni pe voi. Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, că sunt blând şi smerit cu inima şi veţi găsi odihnă sufletelor voastre” (Mt 11,28-29).

Viorica Sabo – DIRMM
Episcopia de Cluj-Gherla

  DSC_1420 DSC_1444 DSC_1465 DSC_1468

Adresa ta de e-mail nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*