În perioada 2-8 august 2009 a avut loc la Mănăstirea Părinţilor Carmelitani Desculţi de la Snagov, al doilea Campus Unitar Naţional al Acţiunii Catolice din România, campus cu tema “Acţiunea Catolică – drum de sfinţenie”, ilustrată prin motto-ul: “ Pentru ca astfel să umblaţi într-un mod vrednic de Domnul, ca să îi fiţi plăcuţi în toate, prin orice faptă bună, aducând rod şi crescând în cunoaşterea lui Dumnezeu”.

Campusul poartă denumirea de “unitar” şi “naţional” tocmai pentru a sublinia aspecte specifice cum ar fi: organizarea pe trei sectoare: copii, tineri şi adulţi (anul acesta, familii tinere), având activităţi şi programe specifice, dar şi momente comune cum ar fi masa, formarea echipelor responsabile cu serviciile pentru buna funcţionare a campusului, seratele cu diferite tematici şi participarea la serviciile liturgice oficiate alternativ pe zile atât în rit bizantin, cât şi în cel latin.

Programul a fost structurat pe patru laturi de bază promovate de Acţiunea Catolică în proiectul formativ lansat anul trecut în cadrul Campusului de la Snagov, şi anume: interioritate, eclezialitate, responsabilitate şi fraternitate.Aspectul relativ la interioritate a fost dezvoltat şi prin instituirea unei “Zile de deşert”ce a coincis cu data de 6 august, praznicul sărbătorii “Schimbarea la faţă”.

Participanţii la Campus au fost în număr de … reprezentând ASTRU Cluj, ASTRU Oradea, ASTRU Blaj, ASTRU Eparhial Lugoj, AC Iaşi, AGRU şi ASTRU Bucureşti şi au fost asistaţi spiritual de Pr.Felix Roca, asistent spiritual general al ACRO, Pr.Coriolan Mureşan-sectorul adulţi, Pr.Iuliu Muntean-sector tineri, Pr.Florin Sescu-sector copii.În plus, pe parcursul campusului am fost onoraţi cu prezenţele Preasfinţiţilor Aurel Percă, episcop auxiliar al Diecezei Romano-Catolice de Iaşi, Mihai Frăţilă, episcop auxiliar al Arhieparhiei de Alba-Iulia şi Făgăraş şi Cornel Damian, episcop auxiliar al Arhidiecezei Romano-Catolice de Bucureşti.

Programul conceput a fost un drum de sfinţenie, pornind de la aspectul personal al relaţionării cu Dumnezeu la cel interpersonal al relaţionării cu Creatorul prin intermediul celorlalţi, ajungându-se în punctul ultim al traseului, în a fi cuprinşi de focul iubirii ce ne-a transformat într-o familie a cărei centru este Isus Cristos.

Traseul acesta spiritual a fost gândit în funcţie de cunoştinţele şi aptitudinile participanţilor.Astfel, pentru copii, punctul culminant a fost construcţia unei bărci, urmând experienţa Sfântului Apostol Pavel, ce a devenit “pescar de oameni” şi lansarea acesteia însoţită de gândurile şi sentimentele frumoase născute din experienţele avute în acest campus, printre care se numără şi vizitarea insulei şi a Mănăstirii de la Snagov.Alte aspecte inedite pentru copii au fost: prima experienţă a unei zile de deşert sau adoraţia euharistică, momente ce i-au ajutat să devină mai responsabili în trăirea credinţei, mai dedicaţi şi mai uniţi cu Cristos.

Nici tinerii nu au fost privaţi de binefacerile zilei de deşert:pr.Iuliu Muntean, asistentul spiritual pentru sectorul tineri a pregătit o broşură intitulată sugestiv “ Trei colibe..”, titlu inspirat din cuvintele lui Petru, ce dorea să construiască trei colibe pentru Isus Cristos, Moise şi Ilie în Ziua Schimbării la Faţă.Broşura conţinea paşii introducerii în meditaţie şi a fructificării acestui timp petrecut în izolare construindu-se pe trei aspecte, trei colibe pe care trebuie sa le construim de-a lungul vieţii: cea a ascultării, cea a iertării şi cea a mulţumirii (recunoştinţei) pentru a rămâne mereu alături de Cristos.

În plus faţă de acest moment excepţional, tinerii au putut lua parte la Calea Crucii Sfinţilor din Acţiunea Catolică sau la rugăciuni Taize.Au avut ocazia să se joace căutând comori legaţi împreună, să elaboreze un Cod rutier al AC sau să analizeze şi să afle răspunsuri în ceea aspecte ce privesc crizele morală, personală şi socială.În acest sens, atât sectorul tineri, cât şi adulţii au fost invitaţi să asiste la o masă rotundă în care s-au prezentat experienţele de viaţă ale familiilor Capan şi Petruţiu pe tema supravieţuirii familiei în contextul acestor crize.

Activităţile adulţilor au constat în grupuri de discuţii pe tema spiritualităţii şi a comunicării în familia creştină, organizarea unei vizite împreună  cu sectorul tineri la cimitirul Bellu-partea catolică, la mormintele episcopilor martiri Card.Iuliu Hossu al Eparhiei de Cluj-Gherla, al Ps.Ioan Bălan al Lugojului şi al Ps.Vasile Aftenie al Bucureştiului, unde ne-am rugat pentru beatificarea acestora. De aici s-a trecut în partea ortodoxă a Cimitirului, continuându-se cu vizita la mormântul monseniorului Ghika şi apoi ne-am reîntors la Mănăstire.

În ziua de deşert adulţii au propus Rugăciunea Rozariului, Litania Lauretană  şi diferite meditaţii, pentru ca în ultima zi aceştia să se orienteze spre aspectul pragmatic şi de dialog invitând la o masă rotundă membri ai Asociaţiei familiilor catolice din Bucureşti.

Campusul nu ar fi fost complet fără latura cultural-recreativă, ce a  aparţinut seratelor organizate pe rând de adulţi, copii şi tineri.Au fost  pe rând seara tradiţională cu porturi frumoase şi masă îmbelşugată şi cântece specifice, seara copiilor şi a adulţilor cu jocuri, concursuri de bingo şi bansuri, seara haiducească animată de tineri cu foc de tabără, cântece haiduceşti şi competiţii.Toate acestea au avut darul de a crea coeziunea atât de necesară grupului, de a anima serile şi de a propune o alternativă la ceea ce societatea prezentă consideră a fi distracţie şi voie bună.  

Şi în acest an, ca tradiţie instalată, a avut loc propunerea momentului creator: toate cele trei sectoare au fost solicitate să compună o strofă a noului imn.Putem spune că munca a fost încununată de succes: pe lângă o linie melodică armonioasă şi frumuseţea versurilor, sunt inedite şi pline de semnificaţie gesturile ce însoţesc cântecul.

Imul din acest an subliniază cu toată forţa întregul obiectiv al campusului propus de ACRO:

 “Acţiunea Catolică e calea noastră către cer,
Vino ca împreună  mai sus să ne înălţăm,
Către cer, la Isus”.

Adresa ta de e-mail nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*