Președintele Asociației Tineretului Român Unit – ASTRU Cluj cu sediul în mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj, str. Moților, nr. 26 înregistrată cu CUI 15120234, după consultarea Consiliului de Conducere al Asociației, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Membrilor în data de 26 februarie 2022, ora 18.30, la imobilul situat în Cluj-Napoca, jud. Cluj, str. Tudor Arghezi, nr. 2.

      În cazul neîmplinirii condițiilor legale de validare stabilite de Statut, Adunarea Generală Extraordinară a Membrilor va fi reprogramată pentru ora 20.00 în aceeași zi, același loc și cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi propusă spre aprobare va fi următoarea:

  1. Actualizarea statutului Asociației Tineretului Român Unit – ASTRU Cluj
  2. Diverse

Membrii pot participa personal sau prin reprezentanții lor legali conform legilor în vigoare și a statutului Asociației.

Prezentul convocator a fost emis în două exemplare originale, astăzi, 8 februarie 2022, la Cluj-Napoca, de către Președintele Asociației cu consultarea Consiliului de Conducere și afișat public.

Teodora Ana CAPAN,
Președinte ASTRU Cluj

Adresa ta de e-mail nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*