Președintele Asociației Tineretului Român Unit – ASTRU Cluj cu sediul în mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj, str. Moților, nr. 26 înregistrată cu CUI 15120234, după consultarea Consiliului de Conducere al Asociației, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Membrilor în data de 11 noiembrie 2023, ora 09.30,  la imobilul situat în Cluj-Napoca, jud. Cluj, str. Tudor Arghezi, nr. 2., Cluj-Napoca, jud. Cluj.

      În cazul neîmplinirii condițiilor legale de validare stabilite de Statut, Adunarea Generală Ordinară a Membrilor va fi reprogramată pentru ora 15.00, în aceeași zi, același loc și cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi propusă spre aprobare va fi următoarea:

  1. Raport de activitate pe anul asociativ 2022-2023;
  2. Raportul financiar pentru anul 2022;
  3. Aprobarea bugetului pentru anul 2024;
  4. Alegeri pentru Consiliul de Conducere al Asociației;
  5. Diverse.

Membrii pot participa personal sau prin reprezentanții lor legali, conform legilor în vigoare și a statutului Asociației.

Prezentul convocator a fost emis în două exemplare originale, astăzi, 10.10.2023, la Cluj-Napoca, de către Președintele Asociației, cu consultarea Consiliului de Conducere, și afișat public.

Emanuel-Leonard SOCACIU,
Președinte ASTRU Cluj

Adresa ta de e-mail nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*