C O N V O C A T O R
al Adunării Generale Ordinare a Membrilor
Asociaţiei Tineretului Român Unit – ASTRU Cluj

 Preşedintele Asociaţiei Tineretului Român Unit – ASTRU Cluj cu sediul în mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj, str. Moţilor, nr. 26 înregistrată cu CUI 15120234, după consultarea Consiliului de Conducere al Asociaţiei, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Membrilor în data de 4 decembrie, ora 19, la imobilul situat în Cluj-Napoca, jud. Cluj, piaţa Cipariu, fără număr.

În cazul neîmplinirii condiţiilor legale de validare stabilite de Statut, Adunarea Generală Ordinară a Membrilor va fi reprogramată pentru data de 7 decembrie 2009, ora 20 în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi.

Ordinea de zi va fi următoarea:

  1. Raport de activitate pe anul asociativ 2008/2009
  2. Aprobarea bilanţului financiar-contabil pentru anul 2008.
  3. Aprobarea bugetului pentru anul 2010.
  4. Primirea de noi membri
  5. Diverse

Membri pot participa personal sau prin reprezentanţii lor legali conform legilor în vigoare şi a statutului Asociaţiei.

Prezentul convocator a fost emis în 33 de exemplare originale, astăzi, 9 noiembrie 2009, la Cluj-Napoca, de către Preşedintele Asociaţiei cu consultarea Consiliului de Conducere.

Codruţa FERNEA,
Preşedinte ASTRU Cluj

Ataşament: document în format pdf

Adresa ta de e-mail nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*