C O N V O C A T O R

al Adunării Generale Ordinare a Membrilor

Asociaţiei Tineretului Român Unit – ASTRU Cluj

Preşedintele Asociaţiei Tineretului Român Unit – ASTRU Cluj cu sediul în mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj, str. Moţilor, nr. 26 înregistrată cu CUI 15120234, după consultarea Consiliului de Conducere al Asociaţiei, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Membrilor în data de 15 noiembrie 2014, ora 10.00, la imobilul situat în Cluj-Napoca, jud. Cluj, str. Tudor Arghezi, nr. 2.

În cazul neîmplinirii condiţiilor legale de validare stabilite de Statut, Adunarea Generală Ordinară a Membrilor va fi reprogramată pentru ora 14.00 în aceeaşi zi, acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi.

Ordinea de zi propusă spre aprobare va fi următoarea:

1.      Raport de activitate pe anul asociativ 2013-2014.
2.      Aprobarea bilanţului financiar-contabil pentru anul 2013.
3.      Aprobarea bugetului pentru anul 2015.
4.      Alegeri pentru Consiliul de Conducere 2015-2016
5.      Diverse

Membri pot participa personal sau prin reprezentanţii lor legali conform legilor în vigoare şi a statutului Asociaţiei.

Prezentul convocator a fost emis în două exemplare originale, astăzi, 10 octombrie 2014, la Cluj-Napoca, de către Preşedintele Asociaţiei cu consultarea Consiliului de Conducere şi afişat public.

Raluca FERNEA,
Preşedinte ASTRU Cluj

Atașat convocatorul semnat în format PDF.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

sixteen − eight =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.