C O N V O C A T O R

al Adunării Generale Ordinare a Membrilor

Asociaţiei Tineretului Român Unit – ASTRU Cluj

Preşedintele Asociaţiei Tineretului Român Unit – ASTRU Cluj cu sediul în mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj, str. Moţilor, nr. 26 înregistrată cu CUI 15120234, după consultarea Consiliului de Conducere al Asociaţiei, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Membrilor în data de 15 noiembrie 2014, ora 10.00, la imobilul situat în Cluj-Napoca, jud. Cluj, str. Tudor Arghezi, nr. 2.

În cazul neîmplinirii condiţiilor legale de validare stabilite de Statut, Adunarea Generală Ordinară a Membrilor va fi reprogramată pentru ora 14.00 în aceeaşi zi, acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi.

Ordinea de zi propusă spre aprobare va fi următoarea:

1.      Raport de activitate pe anul asociativ 2013-2014.
2.      Aprobarea bilanţului financiar-contabil pentru anul 2013.
3.      Aprobarea bugetului pentru anul 2015.
4.      Alegeri pentru Consiliul de Conducere 2015-2016
5.      Diverse

Membri pot participa personal sau prin reprezentanţii lor legali conform legilor în vigoare şi a statutului Asociaţiei.

Prezentul convocator a fost emis în două exemplare originale, astăzi, 10 octombrie 2014, la Cluj-Napoca, de către Preşedintele Asociaţiei cu consultarea Consiliului de Conducere şi afişat public.

Raluca FERNEA,
Preşedinte ASTRU Cluj

Atașat convocatorul semnat în format PDF.

Adresa ta de e-mail nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*