C O N V O C A T O R

 al Adunării Generale Ordinare a Membrilor

Asociaţiei Tineretului Român Unit – ASTRU Cluj

       Preşedintele Asociaţiei Tineretului Român Unit – ASTRU Cluj cu sediul în mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj, str. Moţilor, nr. 26 înregistrată cu CUI 15120234, după consultarea Consiliului de Conducere al Asociaţiei, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Membrilor în data de 22 octombrie a.c., ora 10, la imobilul situat în Cluj-Napoca, jud. Cluj, piaţa Cipariu, fără număr.

În cazul neîmplinirii condiţiilor legale de validare stabilite de Statut, Adunarea Generală Ordinară a Membrilor va fi reprogramată pentru data de de 22 octombrie a.c., ora 15 în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi.

Ordinea de zi va fi următoarea:

  1. Raport de activitate pe anul asociativ 2010/2011
  2. Aprobarea bilanţului financiar-contabil pentru anul 2010.
  3. Aprobarea bugetului pentru anul 2012.
  4. Diverse

Membri pot participa personal sau prin reprezentanţii lor legali conform legilor în vigoare şi a statutului Asociaţiei.

Prezentul convocator a fost emis în 41 de exemplare originale, astăzi, 30 septembrie 2010, la Cluj-Napoca, de către Preşedintele Asociaţiei cu consultarea Consiliului de Conducere.

Raluca FERNEA,
Preşedinte ASTRU Cluj

Document ataşat în format PDF : CONVOCATOR_AG2011

Adresa ta de e-mail nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*