C O N V O C A T O R
al Adunării Generale Ordinare a Membrilor
Asociaţiei Tineretului Român Unit – ASTRU Cluj

Preşedintele Asociaţiei Tineretului Român Unit – ASTRU Cluj cu sediul în mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj, str. Moţilor, nr. 26 înregistrată cu CUI 15120234, după consultarea Consiliului de Conducere al Asociaţiei, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Membrilor în data de 29 noiembrie 2013, ora 18.00, la imobilul situat în Cluj-Napoca, jud. Cluj, piaţa Cipariu, fără număr.

În cazul neîmplinirii condiţiilor legale de validare stabilite de Statut, Adunarea Generală Ordinară a Membrilor va fi reprogramată pentru data de 30 noiembrie 2013, ora 9.00 în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi.

Ordinea de zi propusă spre aprobare va fi următoarea:

  1. Raport de activitate pe anul asociativ 2012-2013.
  2. Aprobarea bilanţului financiar-contabil pentru anul 2012.
  3. Aprobarea bugetului pentru anul 2014.
  4. Adoptarea noului regulament de ordine interioară
  5. Stabilirea cuantumului cotizaţiei
  6. Diverse

Membri pot participa personal sau prin reprezentanţii lor legali conform legilor în vigoare şi a statutului Asociaţiei.

Prezentul convocator a fost emis în două exemplare originale, astăzi, 1 noiembrie 2013, la Cluj-Napoca, de către Preşedintele Asociaţiei cu consultarea Consiliului de Conducere şi afişat public.

 

Raluca FERNEA,
Preşedinte ASTRU Cluj

Document ataşat în format PDF: CONVOCATOR_AG2013.

Adresa ta de e-mail nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*