CONVOCATOR

al Adunării Generale Ordinare a Membrilor

Asociaţiei Tineretului Român Unit – ASTRU Cluj

Preşedintele Asociaţiei Tineretului Român Unit – ASTRU Cluj cu sediul în mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj, str. Moţilor, nr. 26 înregistrată cu CUI 15120234, după consultarea Consiliului de Conducere al Asociaţiei, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Membrilor în data de 28 noiembrie 2015, ora 09.30, la imobilul situat în Cluj-Napoca, jud.Cluj, str. Tudor Arghezi, nr.2.

În cazul neîmplinirii condiţiilor legale de validare stabilite de Statut, Adunarea Generală Ordinară a Membrilor va fi reprogramată pentru ora 11.30 în aceeaşi zi, acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi.

Ordinea de zi propusă spre aprobare va fi următoarea:

1. Raport de activitate pe anul asociativ 2014-2015.
2. Aprobarea bilanţului financiar-contabil pentru anul 2014.
3. Aprobarea bugetului pentru anul 2016.
4. Alegeri pentru completarea Consiliului de Conducere al Asociației
5. Diverse

Membri pot participa personal sau prin reprezentanţii lor legali conform legilor în vigoare şi a statutului Asociaţiei.

Prezentul convocator a fost emis în două exemplare originale, astăzi, 4 noiembrie 2015, la Cluj-Napoca, de către Preşedintele Asociaţiei cu consultarea Consiliului de Conducere şi afişat public.

Amalia Bianca PORUȚIU,
președinte ASTRU Cluj

Atașat convocatorul semnat în format PDF.

Adresa ta de e-mail nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*