C O N V O C A T O R

al Adunării Generale Ordinare a Membrilor
Asociației Tineretului Român Unit – ASTRU Cluj

Președintele Asociației Tineretului Român Unit – ASTRU Cluj cu sediul în mun. ClujNapoca, jud. Cluj, str. Moților, nr. 26 înregistrată cu CUI 15120234, după consultarea Consiliului de Conducere al Asociației, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Membrilor în data de 29 octombrie 2016, ora 09.30, la imobilul situat în Cluj-Napoca, jud. Cluj, str. Tudor Arghezi, nr. 2.

În cazul neîmplinirii condițiilor legale de validare stabilite de Statut, Adunarea Generală Ordinară a Membrilor va fi reprogramată pentru ora 11.30, în aceeași zi, același loc și cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi propusă spre aprobare va fi următoarea:

1. Raport de activitate pe anul asociativ 2015-2016;

2. Aprobarea bilanțului financiar-contabil pentru anul 2015;

3. Aprobarea bugetului pentru anul 2017;

4. Alegeri pentru Consiliul de Conducere al Asociației;

5. Primire de noi membri

6. Diverse.

Membrii pot participa personal sau prin reprezentanții lor legali, conform legilor în vigoare și a statutului Asociației.

Prezentul convocator a fost emis în două exemplare originale, astăzi, 29 septembrie 2016, la Cluj-Napoca, de către Președintele Asociației cu consultarea Consiliului de Conducere și afișat public.

Mihai Iosif MORUȚAN,
Președinte ASTRU Cluj

Convocator_AG2016_ordinara – PDF

Adresa ta de e-mail nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*