Președintele Asociației Tineretului Român Unit – ASTRU Cluj cu sediul în mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj, str. Moților, nr. 26 înregistrată cu CUI 15120234, după consultarea Consiliului de Conducere al Asociației, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Membrilor în data de 13 noiembrie 2021, ora 10.00,  la locația situată pe strada Tudor Arghezi, nr. 2, Cluj-Napoca, jud. Cluj.

În cazul neîmplinirii condițiilor legale de validare stabilite de Statut, Adunarea Generală Ordinară a Membrilor va fi reprogramată pentru ora 15.00, în aceeași zi, același loc și cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi propusă spre aprobare va fi următoarea:

  1. Raport de activitate pe anul asociativ 2020-2021;
  2. Raportul financiar pentru anul 2020;
  3. Aprobarea bugetului pentru anul 2022;
  4. Actualizarea Statutului asociației;
  5. Diverse.

Membrii pot participa personal sau prin reprezentanții lor legali, conform legilor în vigoare și a statutului Asociației.

Prezentul convocator a fost emis în două exemplare originale, astăzi, 08.10.2021, la Cluj-Napoca, de către Președintele Asociației, cu consultarea Consiliului de Conducere și afișat public.

Teodora Ana CAPAN,
Președinte ASTRU Cluj

Adresa ta de e-mail nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*