C O N V O C A T O R

al Adunării Generale Ordinare a Membrilor

Asociaţiei Tineretului Român Unit – ASTRU Cluj

 

Preşedintele Asociaţiei Tineretului Român Unit – ASTRU Cluj cu sediul în mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj, str. Moţilor, nr. 26 înregistrată cu CUI 15120234, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Membrilor în data de sâmbătă, 23 octombrie, ora 11, la imobilul situat în Cluj-Napoca, jud. Cluj, piaţa Cipariu, fără număr.

În cazul neîmplinirii condiţiilor legale de validare stabilite de Statut, Adunarea Generală Ordinară a Membrilor va fi reprogramată pentru data de sâmbătă, 23 octombrie, ora 12 în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi.

Ordinea de zi va fi următoarea: 

  1. Primirea de noi membri
  2. Raport de activitate pe anul asociativ 2009-2010
  3. Aprobarea bilanţului financiar-contabil pentru anul 2008.
  4. Aprobarea bugetului pentru anul 2011
  5. Alegea Consiliului de Conducere 2010-2012
  6. Diverse

Membri pot participa personal sau prin reprezentanţii lor legali conform legilor în vigoare şi a statutului Asociaţiei.

Prezentul convocator a fost emis în 35 de exemplare originale, astăzi, 1 octombrie 2010, la Cluj-Napoca, de către Preşedintele Asociaţiei.

Codruţa FERNEA,
Preşedinte ASTRU Cluj

Ataşament: documentul în format PDF

Adresa ta de e-mail nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*