C O N V O C A T O R
al Adunării Generale Ordinare a Membrilor
Asociaţiei Tineretului Român Unit – ASTRU Cluj

       Preşedintele Asociaţiei Tineretului Român Unit – ASTRU Cluj cu sediul în mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj, str. Moţilor, nr. 26 înregistrată cu CUI 15120234, după consultarea Consiliului de Conducere al Asociaţiei, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Membrilor în data de 24 noiembrie  2008, ora 20, la imobilul situat în Cluj-Napoca, jud. Cluj, piaţa Cipariu, fără număr.

       În cazul neîmplinirii condiţiilor legale de validare stabilite de Statut, Adunarea Generală Ordinară a Membrilor va fi reprogramată pentru data de 25 noiembrie 2008, ora 20, în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi.

         Ordinea de zi va fi următoarea:  

1. Raport de activitate pe anul asociativ 2007/2008
2. Aprobarea bilanţului financiar-contabil pentru anul 2007.
3. Aprobarea bugetului pentru anul 2009.
4. Primirea de noi membri
5. Alegeri pentru Consiliul de Conducere
6. Diverse

          Membri pot participa personal sau prin reprezentanţii lor legali conform legilor în vigoare şi a statutului Asociaţiei.

          Prezentul convocator a fost emis în 33 de exemplare originale, astăzi, 3 noiembrie 2008, la Cluj-Napoca de către preşedintele Asociaţiei .

Codruţa FERNEA,
Preşedinte ASTRU Cluj

Adresa ta de e-mail nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*