Vineri, 9 martie 2012 la Centru Spiritual Manresa s-au reunit pentru prima dată asistenți spirituali ai ASTRU Cluj coordonați de Pr. Radu Tălpălariu, asistentul spiritual general al Asociației. La întâlnire a participat și Pr. Cristian Goia, responsabil cu pastoraţia tinerilor în Eparhia de Cluj-Gherla.

Întâlnirea, care l-a avut ca invitat pe Pr. Felix Roca – asistentul spiritual general al Acțiunii Catolice din România, a fost o ocazie de aprofundare a importanţei vocaţiei laicale în misiunea Bisericii şi rolul asistentului spiritual în ASTRU – acţiune catolică pentru copii şi tineri.

În prima prezentare, intitulată „Preoţi şi Laici: comuniune în misiune”,  Pr. Felix Roca a subliniat importanţa vocaţiei laicale aşa cum este această evocată de magisteriul Bisericii, în documentele Consiliul Vatican al II-lea: Lumen Gentium şi Apostolicam Actuositatem precum şi în documentul Christifideles Laici. Apoi, părintele ne-a prezentat criteriile de eclezialitate ale asociaţiilor laicale şi locul pe care Acţiunea Catolică în ocupă în mozaicul asociaţiilor şi mişcărilor din Biserică. În încheirea prezentării părintele Felix l-a citat pe Fericitul Papă Ioan Paul al II-lea: „Biserica nu se poate lipsi de Acţiunea Catolică! Biserica are nevoie de un grup de laici care, fideli vocaţiei lor şi îndeaproape uniţi cu păstorii lor legitimi, să fie dispuşi să mărturisească, cu aceştia din urmă, munca cotidianăa evanghelizării în toate domeniile… Biserica are nevoie de Acţiunea Catolică, pentru că ea are nevoie de laici pregătiţi care să-şi consacre existenţa lor apostolatului şi care să stabilească, în mod particular cu comunitatea diecezană, o legătură care lasă urme în viaţa şi drumul lor spiritual… Ea are nevoie de laici, în a căror experienţă de viaţă se manifestă, în mod concret şi cotidian, măreţia şi bucuria vieţii creştine; de laici care ştiu să vadă în botez rădăcina demnităţii lor, în comunitatea creştină, propria lor familie cu care îşi împart credinţa, şi în Păstor, tatăl care îi ghidează şi îi încurajează în drumul lor de fraternitate.” precum şi pe Papa Benedict al XVI-lea care s-a adresat membrilor Acţiunii Catolice astfel: „Faceţi din viaţa voastră o mărturie de comuniune cu Domnul, care să se transforme într-o capodoperă autentică de sfinţenie.”

A doua prezentare Pr. Felix a vorbit despre „Rolul asistentului spiritual în Acţiunea Catolică”. Părintele Felix a scos în evidenţă care este slujirea specifică a asistentului Acţiunii Catolice şi a enumerat etapele care trebuie parcurse atunci când se doreşte începerea unui grup de acţiune catolică în propria parohie. Acestea sunt: conştientizarea misiunii încredinţate, cunoaşterea persoanelor, participarea la viaţa asociativă, prezenţa la reuniunile responsabililor, colaborarea cu responsabilii eparhiali. În încheiere, Părintele Felix a încredinţat asistenţilor spirituali ai ASTRU Cluj un „cuvânt care zideşte” din partea Fericitului Ioan Paul al II-lea. Acesta s-a adesat în 2003 asistenţilor din Acţiunea Catolică reuniţi la Roma astfel: „În slujba acestei angajări formative şi misionare puneţi, dragii mei, energiile voastre cele mai bune: înţelepciunea discernământului spiritual, sfinţenia vieţii, diferitele competenţe teologice şi pastorale, familiaritatea relaţiilor simple şi autentice. Papa vă este aproape şi vă încurajează, mai ales atunci când, trebuind să conciliaţi slujirea de Asistent cu alte îndatoriri în Dieceză, vi se întâmplă să experimentaţi dificultatea şi complexitatea unui astfel de minister. Fiţi siguri: a fi Asistent al Acţiunii Catolice, tocmai pentru deosebitul raport de coresponsabilitate ce caracterizează experienţa Asociaţiei, constituie un izvor de fecunditate pentru misiunea voastră apostolică şi pentru sfinţenia vieţii voastre. Doresc, în sfârşit, să profit de această ocazie pentru a invita toţi preoţii „să nu le fie teamă” să primească în parohie experienţa asociativă a Acţiunii Catolice. În aceasta ar putea găsi nu doar un valid şi motivat ajutor, dar şi o apropiere şi o prietenie spirituală.”

Au urmat apoi două ateliere în cadrul cărora asistenți spirituali au reflectat la modul cum se poate da continuitate grupurilor parohiale de tineri şi cum pot să contribuie la formarea spirituală şi umană a membrilor ASTRU – acţiune catolică pentru tinerii în Eparhia de Cluj-Gherla.

Întâlnirea a fost şi o ocazie ca asistenţii spirituali ai ASTRU Cluj să cunoască o parte din membrii Consiliului Director al Acţiunii Catolice din România (în cadrul căreia ASTRU Cluj este membru fondator), prezenţi la Centrul Manresa pentru cursul naţional pentru educatorii Acţiunii Catolice.

Mulțumim asistenților spirituali care însoțesc grupurile parohiale ASTRU și care se îngrijesc în mod constant de creşterea spirituală şi umană a membrilor ASTRU. Mulțumim Pr. Felix Roca pentru că a împărtăşit cu noi experienţa sfinţiei sale ca asistent spiritual al Acţiunii Catolice din România, mulţumim părinţilor iezuiţi care au găzduit această întâlnire la Centrul Manresa și mulțumim tuturor celor care au făcut posibilă această întâlnire.

[altpwa user=2012.clujastru album=IntalnireaAsistentilorSpiritualiASTRUCluj]

Adresa ta de e-mail nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*