În noutatea spiritului, Entuziasmul mărturiei

„Dumnezeu nu ne-a dat un spirit de frică, ci Spiritul tăriei, al iubirii și al chibzuinței”. (2Timotei 1,7)

Lăudat să fie Isus!

Dragi membri ASTRU Cluj,

Anunțăm cu bucurie Deschiderea noului An Asociativ 2023-2024 al ASTRU Cluj. Tema – „În noutatea spiritului, entuziasmul mărturiei” și motto-ul – „Dumnezeu nu ne-a dat un spirit de frică, ci Spiritul tăriei, al iubirii și al chibzuinței” (2 Timotei 1,7) noului an se aliniază celor de la nivelul Acțiunii Catolice din România. 

Entuziasmul este starea de însuflețire puternică însoțită de exteriorizarea bucuriei. Iar bucuria adevărată este un dar al Spiritului Sfânt, după cum ne spune apostolul Pavel în Scrisoarea către Galateni, capitolul 5, versetele 22-23: „În schimb, rodul Spiritului este: iubirea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, bunăvoința, fidelitatea, blândețea, cumpătarea.”

Pentru a putea da mărturie despre Hristos cu mult entuziasm, în interiorul nostru e nevoie să se producă o schimbare, iar sufletele noastre să fie reînnoite și aprinse cu iubire prin Spiritul Sfânt. Există o cale prin care sufletul omului se aprinde de iubirea lui Dumnezeu, aceasta este rugăciunea făcută cu inima. 

  În acest an, eparhia noastră oferă o atenție deosebită rugăciunii. Pe bună dreptate, ea reprezintă centrul vieții spirituale, nu putem vorbi de suflete aprinse de dragoste fără a ține cont de rugăciune. Ce se întâmplă când te rogi? Dumnezeu găsește un loc în viața ta și tu devii conștient de prezența Lui. Omul care se roagă este un om cu pace. Este necesar să devenim conștienți de prezența Spiritului Sfânt în viețile noastre și să-i permitem să lucreze prin noi. 

La botez am primit demnitatea de a fi copiii lui Dumnezeu. Viața noastră trebuie să fie o mărturie vie a acestui fapt. Noi trebuie să arătăm acest lucru mai ales prin faptele noastre, iar atunci când este nevoie, să folosim cuvintele. Cum trebuie să fie relația noastră (ca fii ai lui Dumnezeu) cu Tatăl Ceresc? Asemenea relației dintre un fiu bun și părinții lui. Fiul stă cât mai mult în preajma părinților, îi ascultă, caută să le facă pe plac și le răspunde cu iubire.

În aceste vremuri, vă încurajez să vă deschideți cât mai mult inimile față de Domnul. El are foarte multe daruri pregătite pentru voi, daruri menite să vă ajute în misiunea voastră. El le oferă celor care își fac timp să stea cu El. Așadar, oferiți-i mai mult timp Domnului și veți vedea o schimbare semnificativă în viețile voastre. Îndepliniți-vă obligațiile stării de viață în care vă aflați, mergeți la adorație, încercați să mergeți mai des la Sfânta Liturghie, poate chiar zilnic, meditați zilnic asupra unui pasaj din Sfânta Scriptură, apropiați-vă cu inimile smerite de Sfintele Sacramente, rugați-vă zilnic rozariul și postiți. Lăsați-l pe Spiritul Sfânt să vă ghideze și să facă lucruri minunate prin voi pentru mai marea slavă a lui Dumnezeu.

După ce vă veți apropia mai mult de Domnul, veți observa roadele Spiritului Sfânt în viețile voastre. Astfel, veți deveni o mărturie vie, suflete ce se apropie de cer prin trăirea sfințeniei. 

Un singur lucru îl doresc din inimă pentru fiecare din voi. Vă doresc să fiți sfinți. Străduiți-vă cât mai mult să trăiți sfințenia. Este cel mai important lucru pentru care să luptați în pelerinajul vostru pe acest pământ. 

Cu multă bucurie, 
Emanuel-Leonard Socaciu
Președinte ASTRU Cluj

Adresa ta de e-mail nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*