Redescoperirea bucuriei credinţei şi entuziasmul comunicării puterii şi frumuseţii credinţei este o provocare fundamentală pentru noua evanghelizare la care este chemată întreaga Biserică. (Papa Benedict al XVI-lea )

 

In contextul Anului Credinței, ASTRU Cluj, AGRU Cluj  în colaborare cu Facultatea de Teologie Greco-Catolică lansează proiectul ”O Biserică în lume – 50 de ani de la Conciliul Vatican II” prin care ne propunem facilitarea accesului membrilor ASTRU și AGRU, precum și al credincioşilor din orașul Cluj-Napoca la documentele Conciliul Vatican II.

 

Papa Benedict al XVI-lea explică în scrisoarea apostolică Porta Fidei “a iniţia Anul Credinţei, în coincidenţă cu aniversarea a cincizeci de ani de la deschiderea Conciliului Vatican II, poate să fie o ocazie propice pentru a înţelege că textele lăsate ca moştenire de părinţii conciliari, conform cuvintelor Fericitului Ioan Paul al II-lea, “nu îşi pierd valoarea lor şi nici vigoarea lor. Este necesar ca ele să fie citite în manieră corespunzătoare, să fie cunoscute şi asimilate ca texte calificate şi normative ale Magisteriului, în cadrul Tradiţiei Bisericii… Simt mai mult ca oricând obligaţia de a arăta Conciliul ca marele har de care Biserica a beneficiat în secolul al XX-lea: în el ne este oferită o busolă sigură pentru a ne orienta în drumul secolului care se deschide”.

 

Conciliul Vatican II este considerat o ”revoluţie” în viaţa Bisericii, nu pentru că ar fi adus noutăţi dogmatice, ci pentru că a schimbat “optica” Bisericii asupra ei însăşi şi asupra societăţii în care se găseşte.

 

Pătrunderea învăţăturii Conciliului Vatican II la nivelul Bisericii locale din România are loc abia în zilele noastre, pentru că, aşa după cum bine ştim, lucrările conciliare au avut loc în plină perioadă comunistă, perioadă în care Biserica Catolică din ţara noastră nu a putut să îşi trimită reprezentanţi la lucrările Conciliului. Astfel că în primul rând Episcopii au trebuit să înţeleagă această învăţătură, pentru ca apoi să îi facă pe preoţi şi pe laici să o înţeleagă. Tipărirea pentru prima oară a documentelor Conciliului Vatican II a avut loc abia în 1990, adică la aproape 30 de ani de la desfăşurarea lui.

 

“Conciliul ecumenic Vatican II a fost un dar al Spiritului Sfânt făcut Bisericii sale. Aceasta este raţiunea pentru care el rămâne un eveniment fundamental nu doar pentru înţelegerea istoriei bisericii la acest sfârşit de secol, ci, de asemenea, şi mai ales, pentru a constata prezenţa permanentă a Celui Înviat împrejurul Miresei Sale în istoria lumii” (Fericitul Papa Ioan Paul al II-lea, Discurs la Congresul Internaţional asupra aplicării orientărilor Conciliului Ecumenic Vatican II, duminică, 27 februarie 2000).

 

  • 22 Octombrie 2012

Prezentare generală Conciliu Vatican II (film – 30 min)
Prezintă: Marius Boldor – președinte AGRU Cluj și Raluca Fernea – președinte ASTRU Cluj
Lumen gentium: Constituţia dogmatică despre Biserică, 21 nov. 1964
Prezintă: Lect. univ. dr. Simona Zetea
Aula Cardinal Iuliu Hossu

  • Noiembrie 2012

Ad gentes: Decret privind activitatea misionară a Bisericii, 7 dec. 1965
Apostolicam actuositatem: Decret despre apostolatul laicilor, 18 nov. 1965
Gravissimum educationis: Declaraţie despre educaţia creştină, 28 oct. 1965
Prezintă: Conf. univ. dr. Alin Tat
Parohia Mănăștur 1 Vest

  • Decembrie

Sacrosanctum concilium: Constituţia despre sfânta liturgie, 4 dec. 1963
Orientalium ecclesiarum: Decret despre Bisericile orientale catolice, 21 nov. 1964
Prezintă:Diacon Claudiu Tutu
Parohia ”Sf. Gheorghe” Gheorgheni

  • Ianuarie

Dignitatis humanae: Declaraţie privind libertatea religioasă, 7 dec. 1965
Unitatis redintegratio: Decret despre ecumenism, 21 nov. 1964
Nostra aetate: Declaraţie despre relaţiile Bisericii cu religiile necreştine, 28 oct. 1965
Prezintă:Lect. univ. dr. Călin Săplăcan
Parohia ”Sf. Ilie ” Zorilor 2

  • Februarie

Christus Dominus: Decret privind misiunea pastorală a episcopilor în Biserică, 28 oct. 1965
Perfectae caritatis: Decret privind reînnoirea vieţii călugăreşti, 28 oct. 1965
Prezintă: Mons. Mihai Todea
Catedrala ”Schimbarea la Față”

  • Martie

Optatam totius: Decret privind formaţia preoţească, 28 oct. 1965
Presbyterorum ordinis: Decret privind slujirea şi viaţa preoţească, 7 dec. 1965
Prezintă: Pr. Călin Bot
Parohia ”Sfânta Familie ” cart. Zorilor I

  • Aprilie

Dei verbum: Constituţia dogmatică despre revelaţia divină, 18 nov. 1965
Prezintă: Pr. Cristian Langa
Parohia ”Învierea Domnului” Bob (neconfirmat)

  • Mai

Inter mirifica: Decretul asupra mijloacelor de comunicare socială, 4 dec. 1963
Prezintă: Pr. Daniel Avram
Parohia ”Sf. Fecioară Maria” cart Grigorescu ( neconfirmat)

  • Iunie

Gaudium et spes: Constituţia pastorală privind Biserica în lumea contemporană, 7 dec. 1965
Prezintă: Pr. Marcelin Rotaru
Parohia Andrei Mureșanu

Adresa ta de e-mail nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*