În aceste momente în care lumea dorește un viitor mai bun pentru țară, dorește ca dreptatea și corectitudinea să fie restaurată, Asociația Tineretului Român Unit – ASTRU Cluj își exprimă asentimentul față de revendicările transmise de către Consiliul Tineretului din România, în comunicatul prezentat online pe site-ul lor, și anume: „introducerea de elemente relevante de educație civică, comunitară și sanitară în învățământul preuniversitar, finanțarea corespunzătoare a sistemului de sănătate, înăsprirea pedepselor pentru corupție, sancționarea penală a celor care aveau atribuții în prevenirea unui asemenea dezastru și au greșit explicit, precum și sancționarea politică a celor care au păstorit sistemele care au dat greș.”

Biserica invită toți oamenii să se dăruiască total pentru a face să crească mereu o civilizaţie autentică orientată mai mult spre căutarea unei dezvoltări umane integrale şi solidare. Acest lucru se poate realiza doar dacă, în tot ceea ce facem, căutăm să respectăm pe cei pentru care lucrăm, să acționăm cu iubire și compasiune față de cei care au mai mare nevoie, să căutăm mereu să menținem pacea în mediul în care ne desfășurăm activitățile. Catehismul Bisericii Catolice ne amintește că acțiunea socială a creștinilor trebuie întotdeauna să fie în vederea binelui comun şi conformă mesajului evanghelic şi învăţăturii Bisericii. Rolul credincioşilor laici este „să însufleţească realităţile temporale cu spirit creştin şi să se comporte în cadrul lor ca făcători de pace şi de dreptate”. (CBC 2442)

Mai mult, Doctrina Socială a Bisericii Catolice (cf. nr. 164-168), în privința principiului bunului comun, vorbește despre societatea care, dorind să rămână conștient în slujba omului la toate nivelele, își propune drept scop prioritar binele comun al tuturor oamenilor și al omului întreg. Binele comun obligă pe toți membrii societății la realizarea și dezvoltarea lui, exigențele sale rezultând din condițiile sociale ale fiecărei epoci și fiind strâns unite cu respectarea și promovarea integrală a persoanei și a drepturilor sale fundamentale. Avem cu toții drepturi, dar și obligații și responsabilități ca membri ai societății de a sluji binele comun în baza unei logici care tinde spre cea mai largă asumare a responsabilității.

Doctrina socială face referire în mod particular și la datoriile comunității politice, afirmând că binele comun este rațiunea de a fi a autorității politice. În Catehismul Bisericii Catolice găsim scris că „Dacă fiecare comunitate umană posedă un bine comun care-i îngăduie recunoaşterea ca atare, realizarea acestuia cea mai completă se găseşte în comunitatea politică. Îi revine statului sarcina să apere şi să promoveze binele comun al societăţii civile, al cetăţenilor şi al corpurilor intermediare.” (CBC 1910).

Statul trebuie să ofere coeziune, unitate și organizare societății civile a cărei expresie este, așa încât binele comun să poată fi realizat prin contribuția tuturor cetățenilor. Omul singur, familia, corporațiile intermediare, nu sunt capabile să ajungă prin forțele proprii la deplina lor dezvoltare; de aici rezultă necesitatea instituțiilor politice , al căror scop este să facă accesibile persoanelor bunurile necesare – materiale, culturale, morale, spirituale – pentru a duce o viață cu adevărat umană.

Amintim aici ceea ce și Papa Francisc spunea despre politică: „este forma supremă de slujire”.

Și cum putem noi să ajutăm autoritățile statului? Tot pontiful roman ne răspunde, făcând trimitere la prima scrisoare a lui Pavel către Timotei (16 septembrie 2013): „Dar care este cel mai bun lucru pe care noi îl putem oferi guvernanţilor? Rugăciunea! Este ceea ce spune Sf. Paul: «rugăciuni pentru toţi oamenii, pentru regi şi pentru toţi care sunt la conducere, ca să ducem o viaţă paşnică şi liniştită» (1 Tim 2,1-2).”

În lumina celor de mai sus, considerăm că pentru a face pași spre acest bine comun, este necesar șă Îl invităm pe Creatorul vieții și al lumii în mijlocul nostru, pentru că efortul personal și colectiv de a înălța condiția umană începe și culminează în Isus. Doar prin El și spre El poate fi condusă și societatea noastră la împlinirea ei, la binele suprem. Pentru aceasta vă invităm să ne rugăm pentru tinerii care au plecat dintre noi, pentru cei care luptă încă pentru viața lor, pentru țara noastră, pentru conducerea societății în care trăim, pentru ca noi și familiile noastre să fim celule ale societății care acționează ca exemple pentru ceilalți.

Adresa ta de e-mail nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*