Cele zece porunci sau Decalogul, date de Dumnezeu lui Moise pe muntele Sinai, pot fi rezumate într-o singură poruncă, porunca iubirii: “Să-l iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din toată puterea ta şi din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuţi”. (cf. Luca 10, 27). Poruncile nu trebuie văzute ca fiind o serie de interziceri, ci ca un drum, o modalitate de a ne apropia de Dumnezeu pentru a fi în continuă legătură cu El. Așadar dacă poruncile sunt un dar al lui Dumnezeu, dar făcut din iubire pentru noi, trăirea lor reprezintă răspunsul nostru dat iubirii divine.
În general inima este considerată locul prezenței iubirii. Poruncile pot părea greu de respectat, însă privite cu atenție, ne dăm seama că Dumnezeu nu ne cere decât să iubim. Să îl iubim pe El și să îi iubim pe semenii noștri.
Dacă îl iubim cu adevărat pe Dumnezeu, atunci cu siguranță îl vom cinsti ca singurul Dumnezeu, vom respecta numele Lui și vom sfinți ziua Lui. Dacă ne iubim aproapele, atunci nu-l vom vorbi de rău, nu-l vom batjocori, nu-l vom fura, nu-l vom minți etc.
Așadar să iubim din toată inima pentru ca astfel să ne bucurăm de prezența lui Dumnezeu în viața noastră.
Echipa ASTRU

Acest material este adresat în primul rând animatorilor care animă campusurile estivale din vara 2014 în parohiile Eparhiei de Cluj-Gherla dar se poate folosi și de către cateheți și preoți care doresc să aprofundeze mesajul celor 10 porunci cu grupul de tineri/copii din parohie. Se poate folosi atât pentru grupuri de copii, cât și pentru grupuri de adolescenți. Materialul de lucru este structurat pe 10 capitole, descoperind fiecare din cele zece porunci și având următorul parcurs: 

 • Un scurt comentariu care introduce tema despre care se va vorbi;
 • Câteva referinţe despre temă;
 • Curiozităţi şi diferite tradiţii;
 • Un pasaj din Sfânta Scriptură 
 • Cuvinte/fraze pe care ar trebui insistat din textul biblic;
 • Explicaţie a cuvintelor din formularea poruncii;
 • Scurtă povestioară care face referite la poruncă;
 • Activitate de lucru individual sau în echipă;
 • O istorisire care face referire la porunca şi întrebări pentru discuţii;
 • Semn de circulaţie – un semn de circulaţie – transpus în conţinutul a ceea ce se discută;
 • Acţiuni pe care le propunem copiilor/ participanților în ziua respectivă;
 • Câteva idei cu care au rămas participanții/copiii după activitate;
 • Rugăciune de mulţumire;

Adresa ta de e-mail nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*