Ultima filă a anului calendaristic nu a venit doar cu căldura bucuriei venită din … răceala zăpezii, ci şi cu noi episcopi pentru Biserica Greco-Catolică din România. A fost cea dintâi hirotonire de episcopi aleşi după noi norme ale unei Biserici înnoite, de astă dată arhiepiscopală majoră.

În cadrul aceleiaşi Sfinte Liturghii au primit demnitatea episcopală părinţii preoţi Mihai Frăţilă şi Vasile Bizău, primul rector al Colegiului Pontifical Pio Romeno din Roma (Colegiul Român din Roma), cel de-al doilea profesor la Institutul Teologic Episcop Dr. Alexandru Rusu din Baia Mare. PS Mihai urmează a ocupa funcţia de episcop auxiliar al Arhieparhiei de Alba Iulia şi Făgăraş ca episcop titular de Nove cu sediul la Bucureşti, iar PS Vasile scaunul de episcop al Curiei Arhiepiscopale Majore ca titular de Appiaria. Episcopul curiei are menirea de a asista capul Bisericii Arhiepiscopale Majore şi de a-l înlocui la nevoie; episcopul cu reşedinţa în capitală continuă tradiţia predecesorului său, PS Vasile Aftenie, martir al Bisericii Greco-Catolice care, de asemenea, avea sediul la Bucureşti unde numărul românilor transilvăneni şi, implicit, greco-catolici a crescut cu puţin înainte, dar şi după Marea Unire din 1918.

După alegerea din 20 iunie şi proclamarea episcopilor aleşi, conform canoanelor, din 27 octombrie, cei doi au primit harul deplinătăţii preoţiei, episcopatul, prin punerea mâinilor arhiepiscopului major Lucian în data de 16 decembrie 2007. Locul hirotonirii episcopale a fost catedrala Sfânta Treime din Blaj unde au concelebrat episcopii Conferinţei Episcopale din România alături de invitaţii ierarhi catolici din străinătate. A participat şi un mare număr de preoţi, tineri ce se pregătesc pentru preoţie, monahi şi monahii, dar şi laici şi asociaţii de laici.

Ceremonia hirotonirii a fost celebrată în cadrul Dumnezeieştii Liturghii unde cei doi candidaţi la treapta episcopatului au întreţinut un dialog liturgic cu celebrantul principal, arhiepiscopul major, dar şi cu alţi doi celebranţi (episcopii Virgil şi Florentin) ocazie cu care şi-au mărturisit foarte amănunţit credinţa în ceea ce priveşte în special Persoanele Sfintei Treimi, cinstirea Maicii Domnului şi a icoanelor spre a înlătura orice umbră de erezie. Ortodoxia (dreapta mărire) fiind verificată, cei doi preoţi au fost ridicaţi la treapta episcopatului, îmbrăcaţi cu veşmintele caracteristice treptei şi dăruiţi cu toiagul episcopal. În timpul acestor gesturi adunarea credincioşilor a cântat „Vrednic este”.

Evanghelia ce a urmat acestor ceremonii era Pilda Invitaţilor la Cină, o invitaţie, la rândul ei, pentru noii episcopi să sensibilizeze turma celor pe care îi vor păstori să lucreze pentru a dobândi intrarea în Împărăţia Cerurilor, dar şi o chemare pentru ei înşisi de a-şi îndeplini cu conştiinciozitate şi dedicaţie noua îndatorire de urmaşi ai apostolilor, amintindu-şi, după cum a spus PF Lucian în omilie, că nimeni nu are loc rezervat în Împărăţie.

După citirea mesajelor papal, prezidenţial (preşedintele Băsescu) şi patriarhal (PF Daniel) de către delegaţi, Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie ia sfârşit cu o procesiune a clerului, iar noii episcopi ies în faţa catedralei pentru a da binecuvântări celor ce doresc. Ca un amănunt culinar, în exteriorul catedralei se servea cozonac şi vin.
Lucian Todoran

– Fotografii de la acest eveniment: aici

Adresa ta de e-mail nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*