Votul meu contează. Al tău la fel! Nu fi spectator. Informează-te și folosește-ți dreptul.

Prin această campanie de informare a tinerilor, ASTRU Cluj încurajează participarea tinerilor la vot în cadrul alegerilor parlamentare 2016. Pentru un vot liber, conștient și responsabil!

1 (4)

 

 

Întrebări frecvente:

De ce votez la 18 ani?

 • Au drept de vot cetăţenii români care au împlinit vârsta de 18 ani până în ziua alegerilor inclusiv.
 • 18 ani este vârsta de la care cetăţenii români sunt consideraţi adulţi în faţa legii. Din acest moment ei îşi pot exercita o serie de drepturi, printre care şi dreptul de vot.
 • Dreptul de vot reprezintă cea mai simplă modalitate prin care fiecare tânăr poate lua parte, în mod direct, la viaţa comunităţii în care trăieşte.

În ce dată sunt alegerile pentru Parlamentul României?

 • Acestea au loc duminică, 11 decembrie 2016

Cum sunt aleși senatorii și deputații?

 • Senatorii și deputații vor fi aleși prin scrutin de listă, potrivit principiului reprezentării proporţionale.

Câți deputați și senatori vor fi aleși la alegerile parlamentare din anul 2016?

 • În circumscripțiile electorale din țară vor fi aleși 308 deputați și 134 de senatori.
 • În Circumscripția electorală nr. 43 pentru cetăţenii români cu domiciliul în afara ţării vor fi aleși 2 senatori și 4 deputați.

Care este durata mandatului Camerei Deputaților și Senatului?

 • Camera Deputaților și Senatul sunt alese pentru un mandat de 4 ani, care se prelungește de drept în stare de mobilizare, de război, de asediu sau de urgență, până la încetarea acestora.

Cine are dreptul de a fi ales în Parlamentul României ?

 • Funcțiile și demnitățile publice, civile sau militare, pot fi ocupate, în condițiile legii, de persoanele care au cetățenia română și domiciliul în țară.
 • Candidații trebuie să fi împlinit, până în ziua alegerilor inclusiv, vârsta de cel puțin 23 de ani pentru a fi aleși în Camera Deputaților și de cel puțin 33 de ani pentru a fi aleși în Senat.

Cine poate vota pentru alegerile parlamentare 2016?

La alegerile  din 11 decembrie 2016 au dreptul de a alege:

 • cetăţenii români care au împlinit vârsta de 18 ani, inclusiv cei care împlinesc această vârstă în ziua alegerilor; (Art. 3 alin. (1) din Legea nr. 115/2015)
 • cetățenii români care nu au fost puși sub interdicție sau cărora nu le-a fost interzisă exercitarea dreptului de a alege, pe durata stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă; (Art. 6 alin. 1 lit. a) și b) din Legea nr. 115/2015)
 • cetăţenii care au domiciliul sau reşedinţa în România. (Art. 5 alin. (1) din Legea nr. 115/2015)
 • cetățenii care nu sunt debili sau alienați mintal, puși sub interdicție.

Cu ce acte de identitate se poate vota la secțiile de votare organizate în România?

 • Cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în România care în ziua votării se află în ţară îşi pot exercita dreptul de vot la secţiile de votare organizate în România în baza unuia dintre următoarele acte de identitate, valabile în ziua votării:
  a) cartea de identitate;
  b) cartea electronică de identitate;
  c) cartea de identitate provizorie;
  d) buletinul de identitate;
  e) paşaportul diplomatic;
  f) paşaportul diplomatic electronic;
  g) paşaportul de serviciu;
  h) paşaportul de serviciu electronic;
  i) carnetul de serviciu militar, în cazul elevilor din şcolile militare.

Cum puteți afla la ce secție de votare sunteți  arondat?

Accesați www.registrulelectoral.ro și introduceți datele personale solicitate pentru a afla secția de votare la care ați fost arondați, inclusiv adresa acesteia.

De ce să votez?

 • pentru că votul meu contează!
 • pentru că votul e cea mai simplă cale de a îmi manifesta opiniile politice
 • pentru că sunt o parte a comunităţii în care trăiesc şi orice decizie care priveşte comunitatea mă priveşte şi pe mine.
 • pentru că îmi doresc ca interesele mele să fie reprezentate odată cu ale celorlalţi
 • pentru că societatea va arăta în viitor aşa cum o construim noi acum

Ce se întamplă dacă nu merg la vot?

 • pierd ocazia să îmi exercit un drept al meu care mi-a fost conferit prin Constituţie
 • alţii vor hotărî în locul meu care dintre candidaţi vor fi aleși
 • ideile şi aşteptările mele nu vor avea un reprezentant care să le susţină
 • problemele care mă interesează nu se vor regăsi în cadrul politicilor publice
 • voi putea să fac o alegere doar peste alţi 4 ani.

Dar dacă nici eu şi nici prietenii mei nu mergem la vot ?

 • vor fi aleși candidați care reprezintă doar interesele celor care au votat;
 • societatea va continua să creadă că noi nu suntem suficient de maturi pentru a face o alegere;
 • alţii trebuie să decidă pentru noi.

Pentru răspunsuri la mai multe întrebări similare, dar și despre procedura de vot, vă invităm să parcurgeți Ghidul tinerilor pentru alegerile parlamentare 2016, publicat de Autoritatea Electorală Permanentă.

De ce e important, ca tineri creștini, să participăm la vot?

Autoritățile locale sunt reprezentanții noștri, ai cetăţenilor, care în numele nostru şi pentru noi iau deciziile ce le sunt lor încredințate.

Conform Catehismului Bisericii Catolice “Se numeşte “autoritate” temeiul în virtutea căruia anumite persoane sau instituţii dau legi şi porunci unor oameni şi aşteaptă ascultare din partea lor.” (nr. 1897) şi totodată “comunitatea politică şi autoritatea publică îşi găsesc temeiul în natura umană şi, ca atare, ţin de ordinea prestabilită de Dumnezeu” (nr. 1920).

Este de datoria şi responsabilitatea noastră în calitate de creştini să participăm la vot şi să dăm votul candidaţilor care  îşi propun să reprezinte cât mai fidel modelul de viaţă şi de morală propus de Biserică şi acceptat de către noi.

Neparticiparea la vot nu doar că nu ne oferă posibilitatea de a fi reprezentaţi şi auziţi, dar totodată se împotriveşte voinţei lui Dumnezeu de a lua parte la viaţa publică. (cf. CBC nr. 1915).

DECLARAȚIA Conferinței Episcopilor din România referitoare la alegerile parlamentare 2016

Noi, Episcopii catolici de ambele rituri din România reuniţi la Oradea în sesiunea de toamnă, între 26-28 septembrie 2016, îi îndemnăm pe toţi oamenii de bunăvoinţă, în special pe catolici să îşi exercite dreptul şi responsabilitatea de a participa la vot, la alegerile parlamentare din 11 decembrie a.c..

Cetățenii catolici au datoria morală de a-și exercita cu responsabilitate drepturile cetățenești și de a participa la viața politică. De aceea, îi încurajăm ˗ în mod deosebit pe tineri, care sunt viitorul societăţii şi al Bisericii ˗ să participe la dezbaterile din societate şi la vot, implicându-se activ în păstrarea şi promovarea valorilor umane şi morale, conforme cu învăţătura Sfintei Scripturi şi a Bisericii.

Niciunui catolic nu îi poate fi indiferent cine va exercita puterea legislativă în țara noastră în perioada următoare. Trecutul recent și prezentul României au fost marcate, din punct de vedere legislativ, de atacuri la demnitatea vieții și a persoanei, la sacralitatea vieții și a familiei întemeiată pe căsătoria dintre un bărbat și o femeie, la dreptul de proprietate, la patrimoniul istoric și religios al țării etc.

De aceea, îi încurajăm pe toţi credincioşii să acorde propriul vot acelor candidaţi care, în programul lor, promovează cultura vieţii, familia şi demnitatea ei, ocrotirea întregii creaţii a lui Dumnezeu, care nu-i neglijează pe cei mai slabi și lipsiți de apărare – pruncii nenăscuți, săracii, marginalizații, persoanele cu dizabilităţi, vârstnicii. Este întotdeauna de preferat să fie votat un partid care pune pe primul loc promovarea tinerilor, care îşi bazează politicile sociale pe principiul subsidiarităţii, al solidarităţii şi al dreptăţii sociale, care urmărește binele comun și păstrarea valorilor creştine care au plăsmuit societatea românească, promovează libertatea religioasă ca trăsătură fundamentală a unei societăţi democratice şi susţinerea dreptului fiecăruia de a-şi manifesta credinţa în public.

Adresându-vă acest îndemn, dorim să reamintim responsabilitatea cetățenilor catolici în societate și ne rugăm Bunului Dumnezeu pentru binele țării și al poporului nostru.

Cu binecuvântare arhierească,

Episcopii catolici din România

Sursa: bisericacatolica.ro

Adresa ta de e-mail nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*