…contează la fel de mult precum cel al prietenilor tăi, al vecinilor, al familiei tale, al colegilor de liceu, de facultate, de lucru… Ia-i pe toți cu tine în 10 noiembrie la secția de votare!

Prin această campanie de informare, ASTRU Cluj încurajează participarea la vot a tuturor membrilor săi și a cetățenilor cu drept de vot la alegerile prezidențiale din luna noiembrie.

Poate te întrebi „De ce să votez?”

Argumentele sunt multiple și destul de simple:

1. Ca să ai un cuvânt de spus legat de rezultate alegerilor.
2. Ca să nu îți pară rău dup-aia că nu ai votat.
3. Pentru că Schimbarea începe de la o singură persoană – poate începe cu TINE!
4. Pentru că cei dinaintea ta au luptat ca tu să ai acest drept.
5. Suntem siguri că poți completa tu lista mai departe

Apoi, ca și creștin, Biserica ne învață că votul este o îndatorire:

Conform Catehismului Bisericii Catolice (CBC), se numeşte autoritate „temeiul în virtutea căruia, anumite persoane sau instituţii dau legi şi porunci unor oameni şi aşteaptă ascultare din partea lor” (nr. 1897) şi totodată „comunitatea politică şi autoritatea publică îşi găsesc temeiul în natura umană şi, ca atare, ţin de ordinea prestabilită de Dumnezeu” (nr. 1920).

Neparticiparea la vot nu doar că nu ne oferă posibilitatea de a fi reprezentaţi şi auziţi, dar totodată se împotriveşte voinţei lui Dumnezeu de a lua parte la viaţa publică. (cf. CBC nr. 1915).

Este așadar de datoria şi responsabilitatea noastră ca, în calitate de creştini, să participăm la vot şi să dăm votul candidaţilor care îşi propun să reprezinte cât mai fidel modelul de viaţă şi de morală propus de Biserică şi acceptat de către noi.

Adresându-se Acțiunii Catolice Italiene, în aprilie 2017, Papa Francisc sublinia: „simțiți puternic înlăuntrul vostru, responsabilitatea de a arunca sămânța bună a Evangheliei în viața lumii, prin slujirea carității, angajarea politică – intrați în politică, dar vă rog în marea politică, în Politica având majusculă!”

ÎNTREBĂRI FRECVENTE:

Ce votăm la alegerile prezidențiale?

Pe 10 și 24 noiembrie (dacă va avea loc al doilea tur) votăm președintele României. Mandatul este de 5 ani și este declarat ales candidatul care a întrunit, în primul tur de scrutin, majoritatea de voturi ale alegătorilor înscriși în listele electorale permanente. Dacă nu se obține numărul necesar de voturi, se organizează un al doilea tur la care participă doar primii doi clasați. Candidatul care primește mai multe voturi câștigă mandatul. Românii din străinătate vor putea vota la primul tur al alegerilor prezidenţiale între 8 şi 10 noiembrie, iar la al doilea tur între 22 şi 24 noiembrie 2019.

Care este rolul președintelui?

Președintele reprezintă statul român și este garantul independenței naționale, al unității și al integrității teritoriale a țării. El veghează la respectarea Constituţiei şi la buna funcţionare a autorităţilor publice. În acest scop, Preşedintele exercită funcţia de mediere între puterile statului, precum şi între stat şi societate. – Conform Consituției României art. 80

Președintele are următoarele atribuții:

Numește premierul și guvernul – desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru și numește Guvernul pe baza votului de încredere acordat de Parlament. În caz de remaniere guvernamentală sau de vacanță a postului, revocă și numește, la propunerea primului-ministru, pe unii membri ai Guvernului. Dacă prin propunerea de remaniere se schimbă structura sau compoziția politică a Guvernului, va putea exercita atribuția anterioară numai pe baza aprobării Parlamentului, acordată la propunerea primului-ministru. Poate dizolva Parlamentul, dacă refuză de două ori investitura Guvernului

Politica externă – încheie tratate internaţionale în numele României, negociate de Guvern, şi le supune spre ratificare Parlamentului. La propunerea Guvernului, acreditează şi recheamă reprezentanţii diplomatici ai României şi aprobă înfiinţarea, desfiinţarea sau schimbarea rangului misiunilor diplomatice.

Apărarea țării – comandantul forţelor armate şi îndeplineşte funcţia de preşedinte al Consiliului Suprem de Apărare a Ţării. poate declara, cu aprobarea prealabilă a Parlamentului, mobilizarea parţială sau totală a forţelor armate. În caz de agresiune armată împotriva ţării, Preşedintele României ia măsuri pentru respingerea agresiunii şi le aduce neîntârziat la cunoştinţa Parlamentului, printr-un mesaj. Dacă Parlamentul nu se află în sesiune, el se convoacă de drept în 24 de ore de la declanşarea agresiunii.

Acordarea de decorații și numiri în posturi publice – conferă decoraţii şi titluri de onoare, acordă gradele de mareşal, de general şi de amiral, numeşte în funcţii publice sau acordă graţierea individuală. Președintele numește trei judecători la Curtea Constituțională, magistrați, propune șeful SRI etc.

Promulgă legile sau poate întoarce o singură dată un act normativ la Parlament. Poate sesiza și Curtea Constituțională cu privire la neconstituționalitatea unor legi;

Consultă guvernul cu privire la teme de importanță majoră;

Poate participa la unele ședințe ale Guvernului;

Poate propune organizarea de referendumuri de interes național, după consultarea prealabilă a Parlamentului.

Eu cu cine votez?

Pe lista candidaților apar candidați propuși de partidele politice din România și candiați independenți. Pe buletinul de vot vei avea 14 opțiuni. Opțiunile pot fi consultate accesând pagina www.prezidențiale2019.bec.ro/candidati

După ce vei fi consultat și analizat opțiunile existente pentru a te asigura că votezi în cunoștință de cauză, poți alege candidatul despre care consideri că te reprezintă cel mai bine pe tine și valorile în care tu crezi, dar și binele comun al cetățenilor acestei țări.

Cum pot afla secția la care votez și adresa acesteia?

Accesează www.registrulelectoral.ro, introdu datele tale personale și vei afla secția la care ai fost arondat și adresa acesteia!

În ce interval orar se desfășoară votarea?

Votarea începe duminică la ora 7,00 și se încheie la ora 21, 00.Alegătorii care la ora 21,00 se află la sediul secţiei de votare, precum şi cei care se află la rând în afara sediului secţiei de votare pentru a intra în localul de vot pot să îşi exercite dreptul de vot până cel mult la ora 23,59.

Cine are dreptul să voteze?

Pot vota cetățenii români, care au vârsta de 18 ani, împliniți în ziua de referință. Nu au drept de vot persoanele cărora li s-au interzis drepturile electorale prin hotărâre judecătorească.

(1) Cetăţenii au drept de vot de la vârsta de 18 ani, împliniţi până în ziua alegerilor inclusiv.
(2) Nu au drept de vot debilii sau alienaţii mintal, puşi sub interdicţie, şi nici persoanele condamnate, prin hotărâre judecătorească definitivă, la pierderea drepturilor electorale. – Constituția României, art. 36

Cu ce acte de identitate se votează?

Alegătorii din țară votează cu un act de identitate valabil, emis de statul român: carte de identitate, cartea electronică de identitate; cartea de identitate provizorie; buletinul de identitate; paşaportul diplomatic; paşaportul diplomatic electronic; paşaportul de serviciu; paşaportul de serviciu electronic; paşaportul simplu; paşaportul simplu electronic; paşaportul simplu temporar; titlul de călătorie; carnetul de serviciu militar.

IMPORTANT! Paşaportul simplu, paşaportul simplu electronic, paşaportul simplu temporar şi titlul de călătorie pot fi folosite pentru exercitarea dreptului de vot numai de cetăţenii români care votează în străinătate sau de cetăţenii români cu domiciliul în străinătate care votează în România.

Link-uri utile:

Biroul Electoral Central
Autoritatea Electorală Permanentă
Platforma Vot Corect
Platforma Vot Diaspora
Mesaj cu ocazia zilei mondiale a păcii 2019
Discursul papei Francisc adresat Acțiunii Catolice Italiene în 30 aprilie 2017

Adresa ta de e-mail nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*